hoc thiet ke web doi ban cung tien

Thời gian học: 8 tháng + 2 tháng hướng dẫn đề tài
Quyển lợi: Học viên được giải đáp thắc mắc về bài học trực tiếp với giáo viên qua hệ thống Hỏi / Đáp
Học phí: 3.200.000 VND - Học phí khuyến mãi : 500.000 VND (Giảm 84%) + Tặng bộ công cụ thiết kế web có giá trị kèm theo khóa học

Còn - - -

Đăng ký học | Hướng dẫn đăng ký | Hướng dẫn thanh toán

  Có 89 học viên đã đăng ký học    6423

Thời gian học: 3 tháng + 1 tháng hướng dẫn đề tài
Quyển lợi: Học viên được giải đáp thắc mắc về bài học trực tiếp với giáo viên qua hệ thống Hỏi / Đáp
Học phí: 1.000.000 VND - Học phí khuyến mãi : 500.000 VND (Giảm 50%) + Tặng thêm khóa học Lập trình HTML5,CSS3,RWD,JS, Bootstrap Online

Còn - - -

Đăng ký học | Hướng dẫn đăng ký | Hướng dẫn thanh toán

  Có 30 học viên đã đăng ký học    3847

Thời gian học: 4 tháng+ 1 tháng hướng dẫn đề tài
Quyển lợi: Học viên được giải đáp thắc mắc về bài học trực tiếp với giáo viên qua hệ thống Hỏi / Đáp
Học phí: 1.800.000 VND - Học phí khuyến mãi : 500.000 VND (Giảm 72%) + Tặng thêm khóa học Lập trình PHP cơ bản Online

Còn - - -

Đăng ký học | Hướng dẫn đăng ký | Hướng dẫn thanh toán

  Có 33 học viên đã đăng ký học    5112

Thời gian học: 3 tháng+ 1 tháng hướng dẫn đề tài
Quyển lợi: Học viên được giải đáp thắc mắc về bài học trực tiếp với giáo viên qua hệ thống Hỏi / Đáp
Học phí: 1.200.000 VND - Học phí khuyến mãi : 500.000 VND (Giảm 58%) + Tặng thêm khóa học Lập trình PHP cơ bản Online

Còn - - -

Đăng ký học | Hướng dẫn đăng ký | Hướng dẫn thanh toán

  Có 39 học viên đã đăng ký học    6807
Đồ lót sỉ và lẻ