HOCWEBGIARE.COM => Nơi Đào tạo Thiết Kế Website Lành Nghề, Uy Tín, Chất Lượng, Giá Rẻ

iPhone 5 portrait · width: 320px
iPhone 5 landscape · width: 568px
iPhone 6 portrait · width: 375px
iPhone 6 landscape · width: 667px
iPhone 6 Plump portrait · width: 414px
iPhone 6 Plump landscape · width: 736px
Crappy Android portrait · width: 240px
Crappy Android landscape · width: 320px
Android (Nexus 4) portrait · width: 384px
Android (Nexus 4) landscape · width: 600px
iPad portrait · width: 768px
iPad landscape · width: 1024px