Đồ án: workbank.vn

Học viên: Nguyễn Tấn Vũ & Chu MInh Tân
Tel: 0907 223 772
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: Đa giao diện, AJAX, Jquery, XML, layout DIV,

Đồ án: Pit travel (Desktop & Mobile Version)

Học viên: Bùi Thanh Cang
Tel: 0938 567 670
GVHD: Nguyễn Phát Tài
HTML5, CSS3, RWD, JQUERY, PHP, MYSQL, REWRITE, Unlimited SEO ...

Đồ án: aocuoivinh (Desktop & Mobile Version)

Học viên: Huỳnh Thúy Vân
Tel: 0995 936 873
GVHD: Nguyễn Phát Tài
HTML5, CSS3, RWD để có thể chạy trên di động, Tablet, JQuery, Rewrite, PHP, MySQL vv...

Đồ án: cohoi.tuoitre.vn

Học viên: Chu MInh Tân
Tel: 0907 223 772
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: AJAX, Jquery, Layout DIV, Rewrite link thân thiện, XML vv...

Đồ án: vietseatourist.vn

Học viên: Dương Thanh Phong
Tel: 979 198 983
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: đa ngôn ngữ, đa giao diện, Rewrite, AJAX, Jquery, CSS3, layout bằng DIV ...

Đồ án: bidiphar.com

Học viên: Võ Thị Kim Thu
Tel: 0938557602
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: Ajax, Jquery, đa ngôn ngữ, Layout dùng DIV vv...

Đồ án: giaohoiphatgiaovietnam.vn

Học viên: Huỳnh Thúy Vân
Tel: 0995 936 873
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: Layout dùng DIV, Rewrite để tạo link thân thiện, AJAX, Jquery vv...

Đồ án: CDGDBINHDINH.EDU.VN

Học viên: Phan Tấn Việt
Tel: 0907 657 206
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: Rewrite,, giao diện dùng DIV, AJAX, Jquery vv...

Đồ án: trahoangde.com.vn

Học viên: Võ Thị Kim Thu
Tel: 093 8557 602
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: đa giao diện dùng , đa ngôn ngữ, AJAX, Jquery vv...

Đồ án: vyngoctru.com

Học viên: Nguyễn Tài Dư
Tel: 0909 828 398
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: Layout DIV, Rewrite, đa giao diện, AJAX, Jquery vv...

Đồ án: dongphuckimvang.vn

Học viên: Bùi Thanh Cang
Tel: 0938 567 670
GVHD: Nguyễn Phát Tài
Các kỹ thuật trong đồ án: Layout DIV, Rewrite, AJAX, Jquery vv...