Hướng dẫn tham gia khóa học online

1. Đầu tiên, bạn phải đăng ký (cung cấp thông tin của bạn và chọn khóa học online mà bạn muốn học) theo biểu mẫu ở mục Đăng tham gia khóa học

2. Thứ hai, bạn cần thanh toán học phí của khóa học. Thông tin thanh toán có ở mục Hướng dẫn thanh toán.

3. Thứ ba, bạn cần thông báo cho Giáo viên đến email: hocwebgiare@gmail.com hoặc ĐT: 0199 257 6350 các thông tin sau: 
    - Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, đăng ký khóa học gì. 
    - Đã chuyển (nộp) bao nhiêu tiền. 
Giáo viên sẽ kiểm tra theo thông tin mà bạn thông báo, nếu đúng thì Giáo viên sẽ cung cấp username và password qua email của bạn để bạn đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi đã hoàn thành các bước 1, 2, 3 rồi, lúc này bạn có thể đăng nhập vào hệ thống và làm theo hướng dẫn như dưới đây để bắt đầu học online:

A- Hướng dẫn đăng nhập và xác thực tài khoản 

Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào hệ thống hocwebgiare.com với username và password mà Giáo viên đã gửi cho bạn qua email. Xem hình đăng nhập bên dưới để biết thêm chi tiết.

học web online giá rẻ

Sau khi bạn đăng nhập thành công, thì khung thông tin của bạn sẽ xuất hiện thay thế cho khung đăng nhập lúc đầu. Tại đây sẽ có các phần như: Bài học của bạn, Thông tin tài khoản, Thay đổi mật khẩu, Lịch sử đăng nhập, Thoát ra vv...

Đăng ký học thiết kế web online

B- Hướng dẫn tham gia bài học

-Menu Bài học của bạn: Bạn có thể xem các bài học trong tuần mà bạn cần phải làm (các bài học là các HD Video).

Các bài học Web Online
- Chú ý: Bài học của bạn sẽ được mở ra tự động theo tuần, bạn có thể bấm vào trang 2 để xem các bài học của tuần tiếp theo. Bạn nên xem và làm theo từng bài thực hành như đã sắp xếp của giáo viên (ví dụ Tuần 1 - Bài 1, Tuần 2 - bài 2 vv...) . Bạn có thể tham khảo thời gian của bài thực hành mà bạn cần phải thực hiện tại mục Thời gian thực hiệnMức độ các bài thực hành sẽ có 3 mức: Dễ, Hơi Khó, Khó để bạn có thể đầu tư nhiều thời gian hơn cho các bài thực hành khó. Nếu bài học nào cần các tài liệu hay phần mềm kèm theo thì bạn có thể click vào menu Đính kèm 1Đính kèm 2 để tải về làm dữ liệu cho bài thực hành. Trong quá trình thực hành, nếu có vấn đề gì chưa hiểu thì bạn có thể click vào menu Gửi câu hỏi cho giáo viên để giáo viên có thể hỗ trợ cho bạn.

Học Thiết Kế web Online

+ Trước khi gửi câu hỏi, bạn có thể tham khảo Menu Xem trả lời của giáo viên để xem các câu hỏi của các bạn khác đã hỏi trước đó để tránh mất thời gian của bạn, vì câu hỏi của bạn có thể đã có bạn khác hỏi rồi thì bạn chỉ cần vào xem mà không cần phải hỏi lại.+ Chú ý: Để xem được các Videoclip thực hành dạng HD MP4 máy bạn cần có các yêu cầu như sau:

=> Nếu bạn đang dùng Windows 7, Windows 8, hay Windows 10: 

+ Bạn nên dùng trình duyệt Firefox hay Internet Explorer 10 Internet Explorer 11/ Microsoft Edge để xem các Video clip thực hành có chất lượng tốt nhất 

Để bắt đầu làm bài thực hành thì bạn chỉ cần click vào tên của bài học để làm bài thực hành đó. Sau đó click nút Play để xem, bạn có thể click nút Full Screen để xem đầy màn hình, hay có thể chỉnh Volume lớn nhỏ tuỳ ý.

Học Web Online

- Menu Thông tin tài khoản: Nơi xem thông tin cá nhân của bạn như thông tin họ tên, địa chỉ,email, ngày bắt đầu học, điểm tích lũy vv...

- Menu Thay đổi mật khẩu: Nơi thay đổi mật khẩu của bạn.

- Menu Lịch sử đăng nhập: Nơi bạn có thể xem lại các quá trình đăng nhập vào hệ thống để học của bạn (Giáo viên sẽ quản lý nhật ký đăng nhập của từng học viên để theo dõi tiến độ học của học viên).

- Menu Thoát ra: Nơi bạn thoát khỏi hệ thống khi hoàn tất việc học tập.

- Menu Thư viện tài nguyên web: Nơi Bạn có thể download tài nguyên hỗ trợ cho việc thiết kế web.

- Menu Thư viện bài tập thử thách: Nơi Bạn có thể download cài bài tập thử thách kỹ thuật thiết kế web.

- Menu Thư viện sách học web: Nơi Bạn có thể tải các sách đọc thêm về kỹ thuật thiết kế web.

- Menu Hỏi đáp: Nơi Bạn có thể xem các câu hỏi và trả lời của Giáo viên & Học viên

- Menu Gửi câu hỏi cho giáo viên: Nơn Bạn có thể gửi câu hỏi của Bạn đến Giáo viên để giáo viên hỗ trợ cho Bạn.

- Menu Cập nhật thông tin cá nhân: Nơn Bạn có thể cập nhật các thông tin cá nhân của Bạn.

Chúc các bạn tham gia học tốt khóa học này!