Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận lab

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận file.

Giáo viên trả lời:
Trong trang Form, tại trường Email Bạn gắn lệnh Check Unique Key để kiểm tra.


=> Chọn trường Email cần kiểm tra -> Vào tab Server Behavior -> Click + -> Developer Toolbox -> Form Validation -> tại hộp column, chọn khoá chính, click nút -, sau đó click nút +, thêm vào trường Email cần kiểm tra trùng, nhập thông báo lỗi torng hộp Error Message

Giáo viên trả lời:
Check mail để nhận link download mới

Giáo viên trả lời:
Mở tập tNG_config.inc.php thử cấu hình các thông số sau:


$tNG_email_host = "ssl://smtp.gmail.com";
$tNG_email_user = "info@kimjewelry.com.vn";
$tNG_email_port = "465";
$tNG_email_password = "123456";
$tNG_email_defaultFrom = "info@kimjewelry.com.vn";


Tài khoản gmail của bạn phải bật bào mật 2 lớp

Giáo viên trả lời:
Tôi kiểm tra thì thấy video xem bình thường.
Kiểm tra email để xem cách xử lý

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra email để nhận phần mềm

Giáo viên trả lời:
Loại bỏ thanh ngang


=============================================
Không biết là chỗ này bạn xuất dữ liệu các BĐS ra như thế nào nhưng nhình thấy thì độ rộng chỗ xuất ra các giá trị của BĐS đã vượt quá độ rộng của màn hình thiết bị do nó không Responsive.

1. Phần nhập liệu này là Bạn xuất ra trong table hay thẻ div vậy? nếu dùng thẻ div thì ở chế độ màn hình này cột tiêu đề để thuộc tính float:none và cột chứa nội dung cũng vậy để nó tự động rớt xuống dòng, và width định là 100%. Kiểm tra lại chỗ nhập môtả sản phẩm trong phần Editor không biết là bạn có chèn table trong đó không, nếu có thì table phải chỉnh thuộc tính là 100%

2. Nếu dùng table thì sẽ định thuộc tính để table responsive. Hiện tại rất nhiều script làm cho table responsive

Giáo viên trả lời:
Đã kiểm tra link file thì thấy link pCloud vẫn download bình thường.

Đã upload tài liệu lên thêm Google Drive.
Hãy vào mục Đính kèm 2 trong bài học để tải file đính kèm theo bài học về.

Giáo viên trả lời:
Đã kiểm tra link thấy Link đính kèm 1 Google vẫn download bình thường, Link đính kèm 2 pCloud chết, đã sửa lại link mới pCloud.

Hãy vào download lại thử xem có được không? nếu không được email trực tiếp đến tôi để tôi gửi file qua Email

Giáo viên trả lời:


Lỗi upload error có nhiều nguyên nhân:

1. Kiểm tra đã cấp quyền ghi (777) cho thư mục images và thư mục thumnails trong images hay chưa?
2. Kiểm tra dung lượng tập tin upload lên có vượt quá giới hạn cho phép trong lệnh Upload Image hay không?
3. Kiểm tra tên tập tin đặt có đúng quy cách hay không (thường đặt tên ngắn và không có các ký tự đặc biệt)
4. Kiểm tra xem đuôi file hình ảnh có nằm trong danh sách cho phép upload hay không? (thường dùng hình png hay jpg)

Trong phần thiết kế phần tiện ích thấy bạn làm chưa hay lắm chỗ tiện ích BĐS: chỗ này nên làm theo ý tưởng Master Detail. Một BĐS sẽ có nhiều tiện ích. Chổ này nên hiện nhiều checkbox để người dùng chọn tiện ích. Khi nhập 1 BĐS sẽ chèn dữ liệu vào cùng lúc 2 bảng: product và tienich. Ví dụ bản tiện ích lưu như sau: Sản phẩm số 1 có 3 tiện ích số 1, số 2 và số 3 còn sản phẩm số 2 có 2 tiện ích số 2 và số 3 (tiện ích số mấy thì móc qua bảng tienich để tra ra tên). Trong trang Form chỗ tiện ích dùng lệnh chèn dữ liệu vào 2 bảng Insert Into two table

ID_product ID_tienich
1 1
1 2
1 3
2 2
2 3

Giáo viên trả lời:
Khi làm tới phần phải hồi tin tức ta sẽ nói về bảng này.


Bảng này bạn có thể thiết kế gồm các trường sau:

ID_phanhoitin
tieude -> varchar(255)
noidungphanhoi -> Longtext
ngayphanhoi -> datetime
ID_tintuc -> Int
kiemduyet -> Tinyint
ID_thanhvien -> Int

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra trong trang web đã có thẻ cấu hình chỉ định dùng utf-8 hay chưa?


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận bản chạy trên DWCS4

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận nhé

Giáo viên trả lời:
Có thể đường truyền mạng của Bạn bị chậm hoặc trình duyệt bị lỗi.
Hãy xoá History của trình duyệt sau đó vào xem lại thử xem.
Tôi chạy test thử trên máy tôi vẫn bình thường

Giáo viên trả lời:
Tôi kiểm tra thấy link video bài này vẫn chạy bình thường. Độ dài Video là 26 phút 30 giây.
Chắc tại thời điểm đó có thể đường mạng của bạn bị lỗi nên nó tải về không được.
Hãy truy cập lại thử video xem được chưa?
Check mail tôi đã gửi link video bài học này cho bạn rồi đó.

Giáo viên trả lời:

Một số bước cấu hình

1. Hãy chãy chương trình Unikey bằng quyền Administrator (Click phải chuột vào icon Unikey -> Run As Administrator)
2. Hãy chạy chương trình Adobe Fireworks bằng quyền Administrator
3. Cấu hình Unikey sử dụng VNI Windows
4. Trong Fireworks chọn Font VNI để gõ


Go tieng viet trong fireworks

Giáo viên trả lời:
Check mail để nhận script này.

Giáo viên trả lời:
Nếu muốn hiện thông báo thì phải chừa lại display error, không được phép xóa.


<?php
echo $tNGs->getErrorMsg();
?>

1 2 3 4 5 ...[Trang kế] ...