Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:

Thường thẻ đặc biệt thì không có thẻ kết thúc. Ví dụ như thẻ <img .........> thì không có </img>

Ta viết <img .........    /> có /> phía sau để cho biết đây là thẻ đặc biệt thôi, để dễ nhình thôi, baa5n bỏ dấu / phía sau đi cũng được.

Giáo viên trả lời:

Em đã cài công cụ HTML 5 và CSS3 Extension vào Dreamweaver hay chưa vậy?

Nếu trong lúc mình gõ sai cú pháp nó cũng không hiện được. EM gửi đoạn code lên hay chụp 1 cái hình gủi mail để thầy xem thử và sửa cho em nhé

Giáo viên trả lời:

Chèn đoạn code sau trong trang chi tiết sản phẩm:

<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<section style="margin-top:20px;">
<div class="fb-comments" data-href="<?php echo $url ?><?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>" data-width="100%" data-numposts="5" data-colorscheme="light" data-mobile="Auto-detected" data-order-by="reverse_time"></div>
</section>

Với biến $url chứa địa chỉ website trong trang kết nối database

Giáo viên trả lời:

Trong trang chi tiết bài viết sử dụng đoạn script như sau:

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo $url ?>FacebookDownload/template/like-to-download.css">
<script type="text/javascript" src="https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $url ?>FacebookDownload/template/liketodl.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$('#locker-111').liketodl({
download_url:'<?php echo $row_rs_blog_detail['url_download']; ?>',
like_url: 'https://www.facebook.com/hocwebgiare/',
like_colorscheme: 'dark'
});
});
</script>

Nhớ gọi thêm thư viện jquery.min.
Trong đó trường url_download là trường chứa tập tin cần download khi người dùng Like xong
Chép thư mục FacebookDownload bỏ vào gốc của website.
Check mail để nhận code

Giáo viên trả lời:
Hãy download phiên bản Firefox mới nhất, phiên bảng 65 để xem thử

Giáo viên trả lời:
Đã sửa lại link download. Hãy vào bài học download lại thử xem

Giáo viên trả lời:
Đã sửa lại link download.

Bạn thử vào download lại thử xem

Giáo viên trả lời:
Ctrl + U, kiểm tra lại phần gắn code vào, phải đặt code trong phần thẻ body, thấy code bạn gắn sau phần kết thúc trang web là không đúng


Chống copy nội dung web

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận link download

Giáo viên trả lời:
Theo tôi lỗi này làdo Bạn thiết kế database sai ở bảng sanpham.

Hãy kiểm tra xem khoá chính của bảng sanpham đã có check chọn mục AUTO INC và NOT NULL cho khoá chính ID_sanpham hay chưa?

Giáo viên trả lời:
OK, thanks


Giáo viên trả lời:
trang web khong bao mat


==============================================================================

Nếu muốn site hỗ trợ SEO tốt thì nên mua, vì đây là một tiêu chí đáng giá SEO website của các bộ máy tìm kiếm
Đăng ký mua chứng chỉ số https thì nó sẽ không báo nữa. Xem bảng gíá


Giáo viên trả lời:
Download về tham khảo


https://www.fshare.vn/file/NN1YG3TL84MH

Giáo viên trả lời:
Tôi xem thử tran trang của Bạn thì thấy có một số lỗi thiết kế sau:


1. Phần bảng đồ Google Map Bạn đang dùng script cũ, và chưa đăng ký key API nên nó sẽ không chạy. Chỗ này bạn có thể chỉnh lại như sau:

Chỗ đoạn này
<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&language=vi"></script>

Bạn thay bằng

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCFAPqJ3jRjW_5w8G1zcUfRTohZ6e2ikOg"></script>

Bạn có thể vào Google đăng ký API key khác thế vào hoặc dùng luôn key này cũng được.

Còn phần menu trên di động không hiện ra khi tôi kiểm tra thì thấy cólỗi như sau:

Trong trang có 2 đoạn script chỉ tới các tập tin javascript dùng để hiện menu: jquery.min.js, flatmenu-responsive.js

<script type="text/javascript" src="http://maxiren.com/scripts/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://maxiren.com/scripts/flatmenu-responsive.js"></script>

Nhưng trên hosting của Bạn hình như chưa upload thư mục scripts này lên.

Bạn có thể Bấm Ctrl +U vào code để xem và khi click vào đường dẫn của 2 tập tin này thì không thấy mở lên được 2 tập tin này chứng tỏ trên hosting chưa có các tập tin này hoặc đường dẫn tới 2 tập tin này bị sai.


Giáo viên trả lời:
Hãy upload source website lên hosting thực thì xem video Youtube mới được, còn chạy ở local thì sẽ bị lỗi này.

Giáo viên trả lời:
Hosting share hay VPS đều giống nhau ch3 khác chỗ VPS dung lượng nhiều và chạy nhanh hơn thôi. Về cấu hình thì cũng như nhau

Lỗi này có thể làdo việc backup file về bị thiếu file. Hãy vào hosting vào trong Cpanel chỗ mục Backup tải nguyên cả website về và cả database về luôn. Sau đó giả nén ra upload lại lên VPS, khai báo lại database và các chuỗi kết nối database.

Giáo viên trả lời:
Upload File dùngđể upload các tập tin khác hình như: doc, pdf, mp4, rar, zip vvv

Còn Upload and Resize Image dùng để upload hình ảnh và chỉnh lại kích thước hình khi upload.

Giáo viên trả lời:
Do nó là private nên không truy xuất từ class con

Giáo viên trả lời:

<nav class="nav-1">
<a class="link-1" href="#">Trang chu</a>
<a class="link-1" href="#">Gioi thieu</a>
<a class="link-1" href="#">San pham</a>
<a class="link-1" href="#">Lien he</a>
<a class="link-1" href="#">Tim kiem</a>
<a class="link-1" href="#">Dang nhap</a>
</nav>

==========================

Loại menu này là 1 cấp, muốn tạo menu nhiều cấp thì ta phải dùng các script mạnh hơn, trong các bài học tiếp theo sẽ có rất nhiều video hướng dẫn tạo menuđa cấp. Trước tiên hãy tập tạo menu 1 cấp trước

Giáo viên trả lời:
bảng loguser có cấ trúc tương tự như bảng này bao gồm các trướng sau:

ID_loguser kiểu dữ liệu là Integer và là khoá chính
ID_thanhvien int là khoá ngoại
Ipuser : varchar (40) lưu IP Address của user
datetimeout: kiêu datetime -> lưu ngày giờ user logout
datetimein kiểu datetime -> lưu ngày giờ user login
sessionloguser varchar(255): lưu phiên đăng nhập của user

1 2 3 4 5 ...[Trang kế] ...