Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:
Hãy kiểm tra mail để nhận công cụ Storybox

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận link download

Giáo viên trả lời:

Chào Anh,

Anh nên cài Addon Resize Window trên Chrome, hiện tại đã có bảng cập nhật mới hơn và em vẫn đang dùng cái addon này

Giáo viên trả lời:

Hãy chụp cái hình bị lỗi và gửi source website qua email để tôi kiểm tra lỗi cho Bạn.
Thường lỗi bị lệch chữ thường là do CSS. Bạn hãy dùng thuộc tính text-align:center để canh giữa lại chữ password

Giáo viên trả lời:

Lúc cài đặt chọn Radio cài Trial bên tai phải.
Sau khi cài xong chép tập tin amtlib.dll trong thư mục crack bỏ vào thư mục C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS4 để crack chương trình.
Hãy xem lại Video hướng dẫn cài đặt và crack Dreamweaver CS4 trong bài học
Bài 1: Cài đặt phần mềm Dreamweaver CS4 - HTML5 - CSS3

Giáo viên trả lời:

Thường thẻ đặc biệt thì không có thẻ kết thúc. Ví dụ như thẻ <img .........> thì không có </img>

Ta viết <img .........    /> có /> phía sau để cho biết đây là thẻ đặc biệt thôi, để dễ nhình thôi, baa5n bỏ dấu / phía sau đi cũng được.

Giáo viên trả lời:

Em đã cài công cụ HTML 5 và CSS3 Extension vào Dreamweaver hay chưa vậy?

Nếu trong lúc mình gõ sai cú pháp nó cũng không hiện được. EM gửi đoạn code lên hay chụp 1 cái hình gủi mail để thầy xem thử và sửa cho em nhé

Giáo viên trả lời:

Chèn đoạn code sau trong trang chi tiết sản phẩm:

<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<section style="margin-top:20px;">
<div class="fb-comments" data-href="<?php echo $url ?><?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>" data-width="100%" data-numposts="5" data-colorscheme="light" data-mobile="Auto-detected" data-order-by="reverse_time"></div>
</section>

Với biến $url chứa địa chỉ website trong trang kết nối database

Giáo viên trả lời:

Trong trang chi tiết bài viết sử dụng đoạn script như sau:

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo $url ?>FacebookDownload/template/like-to-download.css">
<script type="text/javascript" src="https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo $url ?>FacebookDownload/template/liketodl.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$('#locker-111').liketodl({
download_url:'<?php echo $row_rs_blog_detail['url_download']; ?>',
like_url: 'https://www.facebook.com/hocwebgiare/',
like_colorscheme: 'dark'
});
});
</script>

Nhớ gọi thêm thư viện jquery.min.
Trong đó trường url_download là trường chứa tập tin cần download khi người dùng Like xong
Chép thư mục FacebookDownload bỏ vào gốc của website.
Check mail để nhận code

Giáo viên trả lời:
Hãy download phiên bản Firefox mới nhất, phiên bảng 65 để xem thử

Giáo viên trả lời:
Đã sửa lại link download. Hãy vào bài học download lại thử xem

Giáo viên trả lời:
Đã sửa lại link download.

Bạn thử vào download lại thử xem

Giáo viên trả lời:
Ctrl + U, kiểm tra lại phần gắn code vào, phải đặt code trong phần thẻ body, thấy code bạn gắn sau phần kết thúc trang web là không đúng


Chống copy nội dung web

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận link download

Giáo viên trả lời:
Theo tôi lỗi này làdo Bạn thiết kế database sai ở bảng sanpham.

Hãy kiểm tra xem khoá chính của bảng sanpham đã có check chọn mục AUTO INC và NOT NULL cho khoá chính ID_sanpham hay chưa?

Giáo viên trả lời:
OK, thanks


Giáo viên trả lời:
trang web khong bao mat


==============================================================================

Nếu muốn site hỗ trợ SEO tốt thì nên mua, vì đây là một tiêu chí đáng giá SEO website của các bộ máy tìm kiếm
Đăng ký mua chứng chỉ số https thì nó sẽ không báo nữa. Xem bảng gíá


Giáo viên trả lời:
Download về tham khảo


https://www.fshare.vn/file/NN1YG3TL84MH

Giáo viên trả lời:
Tôi xem thử tran trang của Bạn thì thấy có một số lỗi thiết kế sau:


1. Phần bảng đồ Google Map Bạn đang dùng script cũ, và chưa đăng ký key API nên nó sẽ không chạy. Chỗ này bạn có thể chỉnh lại như sau:

Chỗ đoạn này
<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&language=vi"></script>

Bạn thay bằng

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCFAPqJ3jRjW_5w8G1zcUfRTohZ6e2ikOg"></script>

Bạn có thể vào Google đăng ký API key khác thế vào hoặc dùng luôn key này cũng được.

Còn phần menu trên di động không hiện ra khi tôi kiểm tra thì thấy cólỗi như sau:

Trong trang có 2 đoạn script chỉ tới các tập tin javascript dùng để hiện menu: jquery.min.js, flatmenu-responsive.js

<script type="text/javascript" src="http://maxiren.com/scripts/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://maxiren.com/scripts/flatmenu-responsive.js"></script>

Nhưng trên hosting của Bạn hình như chưa upload thư mục scripts này lên.

Bạn có thể Bấm Ctrl +U vào code để xem và khi click vào đường dẫn của 2 tập tin này thì không thấy mở lên được 2 tập tin này chứng tỏ trên hosting chưa có các tập tin này hoặc đường dẫn tới 2 tập tin này bị sai.


Giáo viên trả lời:
Hãy upload source website lên hosting thực thì xem video Youtube mới được, còn chạy ở local thì sẽ bị lỗi này.

1 2 3 4 5 ...[Trang kế] ...