Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:
Bạn phải chỉnh lại rewrite trong tập tin cấu hình Toolbox tNG_config.inc.php


Chỗ nào trang là php thì phải rewrite thành html

ví dụ:

$tNG_login_config["redirect_ failed"] = "loi-dang-nhap.html";
$tNG_login_config["redirect_ success"] = "index.html";


$tNG_login_config_redirect_ success["1"] = "index.html";
$tNG_login_config_redirect_ failed["1"] = "loi-dang-nhap.html";
$tNG_login_config_redirect_ success["2"] = "index.html";
$tNG_login_config_redirect_ failed["2"] = "loi-dang-nhap.html";

Sau khi cấu tập tin này thì cấu hình Toolbox sẽ không vào được nữa khi dùng giao diện. Do đó phải backup lại file gốc trước khi chỉnh. Nếu muốn dùng giao diện cấu hình Toolbox thì phải dùng tập tin cũ hoặc là phải cấu hình Toolbox bằng Code luôn trong tập tin tNG_config.inc.php này.

Giáo viên trả lời:

Đã Email cho Bạn. Kiểm tra mail để nhận nhé

Giáo viên trả lời:

Không thấy icon có nghĩa là sai đường dẫn tới thư viện Font

Hãy kiểm tra thấy đường dẫn đến thư viện Font font-awesome.min.css

http://nhavadatgiare.com/font-awesome-icons/css/font-awesome.min.css => Sai đường dẫn

Giáo viên trả lời:
Tôi kiểm tra link download vẫn bình thường, vào phần tab hướng dẫn của bài học để download

Giáo viên trả lời:
Đã email cho Bạn. 

Check mail để nhận.

Giáo viên trả lời:
Bạn hãy xóa History của trình duyệt đi thử xem. Sau đó chạy lại xem có nhanh hơn không? chứ loadpage dùng kỹ thuật AJAX thì việc load dữ liệu sẽ nhanh hơn nhiều lần so với load dữ liệu không dùng AJAX

Giáo viên trả lời:
Về phần tên hình hãy đặt tên lại là không có khoảng trắng và các dấu gạch nối, phải có thuộc tính alt

Về phần lỗi heading kiểm tra xem là đã dùng thẻ h2 đến h6 hay chưa? không dùng các thẻ khác kẹp thẻ h
Thẻ section thử đổi lại là thẻ div thử xem

Giáo viên trả lời:
Khi dùng thẻ H thì nó sẽ bị hở trên và hở dưới, dùng css định nghĩa padding-top và padding-bottom là 0 rồi gán class vào thẻ H

Giáo viên trả lời:
Trước tiên Bạn hãy vào website này https://validator.w3.org/ sau đó nhập địa chỉ website của Bạn vào để kiểm tra xem nó báo lỗi gì? dưa vào các báo lỗi này mà ta sẽ sửa lại cấu trúc website cho hợp chuẩn W2C


Một số cái cần phải làm trên website của Bạn
1. Tất cả các định nghĩa CSS phải dùng tập tin bên ngoài và dùng thẻ link gắn vào, không dùng CSS trực tiếp tring trang web,
2. Các tập tin CSS phải nén lại
3. Các tập tin Javascript .js phải nén lại
4. Không viết Javascript trực tiếp trong trang web mà phải đưa các đoạn Javascript vào tập tin .js và gọi tập tin này vào bằng thẻ script
5. Kiểm tra cú pháp các thẻ HTML và cách dùng các thẻ HTML, ví dụ các thẻ B, U, I hay Font ta không dùng nữa mà dùng CSS để định dạng.
6. Không để lại các chú thích trong trang web
7. Không được phép dùng trùng các id trong trang
8. Không dùng thẻ ifarme
9. Thẻ img phải có thuộc tính alt
10. Thẻ A phải có thuộc tính title

vv...

Site Bạn kiểm tra thấy có 71 lỗi không hợp lệ. Bạn hãy đưa theo báo lỗi này để sửa lại trang web. Lỗi số mấy không hiểu thi gửi câu hỏi trong phần Hỏi đáp với giáo viên để được hỗ trợ.


Giáo viên trả lời:
Hãy kiểm tra email để nhận link download

Giáo viên trả lời:
Bạn vào trang https://www.tawk.to/ đăng ký 1 tài khoản, và đăng ký thêm website của Bạn vào tawk.co

Sau đó vào menu quản trị của nó lấy script, sau đó chèn đoạn script này vào trang chủ hay bất cứ trang nào trong website của bạn là được.

Thêm twak.to vào website

Vào mục Properties Settings để khai báo thông tin website của Bạn

Chèn Twak To vào website

Hãy lấy đoạn Widget Code chèn vào bất cứ trang web nào của Bạn cần hiện Box chat

Giáo viên trả lời:
Hãy gửi Email cho tôi để tôi gửi tài liệu lý thuyết cho Bạn về xem thêm

Giáo viên trả lời:
Để ý trong mỗi bài học có phần đính kèm, hãy vào đó để download


Link download HTML5/CSS3 tại đây : 

Link download DWCS4 tại đây:

Giáo viên trả lời:
Trong lúc thực hiện lệnh có thể do bạn làm sai thao tác nên nó phát sinh ra các đoạn bị trùng lặp. hãy xoá các đoạn code này đi là được vì ta đã có dòng kết nối database rồi


<?php require_once('Connections/ conn_hocwebgiare.php'); ?>

Giáo viên trả lời:
Nếu ta không đặt văn bản trong thẻ <p> thì nội dung vẫn hiện ra ngoài được thành một dòng. Nhìn vào thì thấy 1 dòng nhưng đó không phải là một đoạn văn bản. Với lại nếu ta không được văn bản vào thẻ p thì sau này chúng ta không định dạng bằng CSS được. Ví dụ như khi ta muốn canh lề cho đoạn văn bản hay tô màu, tạo font chữ hay kích thước lúc đó nếu để văn bản ở ngoài thì không làm được.

Giáo viên trả lời:
Xem mã số câu hỏi (#686) trong phần hỏi đáp https://hocwebgiare.com/hoi-dap.html

Hoặc xử lý như sau:

Download link bên dưới

https://hocwebgiare.com/softweb/DevToolbox101.rar (Bản dùng trên DWCS4, dùng Extension Manager CS4 để cài đặt)

Nếu dùng DWCS3 download bảng Toolbox bên dưới (Dùng Extension Manager CS3 để cài đặt)


Giáo viên trả lời:
Xem phần hướng dẫn đề tài trong môn học Chuyên viên website lành nghề. Trong phần hướng dẫn đề tài bán hàng này có hướng dẫn Step by Step từng bước xây dựng website bán hàng, từ việc thiết kế database, tạo phần admin, và xuất các sản phẩm , tạo giỏ hàng vv...Xem Video từ tuần 21

Giáo viên trả lời:
Trong phần sản phẩm liên quan bỏ class content trong grid đi


<div class="content grid-container">

thử sửa thành 

<div class="grid-container">

Giáo viên trả lời:
Bạn hãy cài các Extension HTML5 và CSS3 vào để nó hỗ trợ khi chúng ta lấy các thuộc tính của thẻ ra.
Còn mặc định các thuộc tính căn bản thì Dreamweaver hỗ trợ hết cả. Quan trong là Bạn phải chuyển qua được chế độ Code để làm và khi viết thẻ phải viết đúng cú pháp.
Khi viết thẻ thì phải có thẻ mở đầu và thẻ kết thúc. Sau khi viết thẻ xong ta mới lấy thuộc tính ra vì khi viết thẻ nhiều khi bạn chưa đóng thẻ thì kể như bị sai cú pháp lúc đó lấy thuộc tính ra nó sẽ không hiểu. Cũng có trường hợp phần mềm bị lỗi thì nó cũng không hiện ra được trợ giúp, trong trường hợp này ta cần gỡ phần mềm DW ra và cài đặt lại.

2 3 4 5 6 ...[Trang kế] ...