Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:
Hãy kiểm tra email để nhận link download

Giáo viên trả lời:
Bạn vào trang https://www.tawk.to/ đăng ký 1 tài khoản, và đăng ký thêm website của Bạn vào tawk.co

Sau đó vào menu quản trị của nó lấy script, sau đó chèn đoạn script này vào trang chủ hay bất cứ trang nào trong website của bạn là được.

Thêm twak.to vào website

Vào mục Properties Settings để khai báo thông tin website của Bạn

Chèn Twak To vào website

Hãy lấy đoạn Widget Code chèn vào bất cứ trang web nào của Bạn cần hiện Box chat

Giáo viên trả lời:
Hãy gửi Email cho tôi để tôi gửi tài liệu lý thuyết cho Bạn về xem thêm

Giáo viên trả lời:
Để ý trong mỗi bài học có phần đính kèm, hãy vào đó để download


Link download HTML5/CSS3 tại đây : 

Link download DWCS4 tại đây:

Giáo viên trả lời:
Trong lúc thực hiện lệnh có thể do bạn làm sai thao tác nên nó phát sinh ra các đoạn bị trùng lặp. hãy xoá các đoạn code này đi là được vì ta đã có dòng kết nối database rồi


<?php require_once('Connections/ conn_hocwebgiare.php'); ?>

Giáo viên trả lời:
Nếu ta không đặt văn bản trong thẻ <p> thì nội dung vẫn hiện ra ngoài được thành một dòng. Nhìn vào thì thấy 1 dòng nhưng đó không phải là một đoạn văn bản. Với lại nếu ta không được văn bản vào thẻ p thì sau này chúng ta không định dạng bằng CSS được. Ví dụ như khi ta muốn canh lề cho đoạn văn bản hay tô màu, tạo font chữ hay kích thước lúc đó nếu để văn bản ở ngoài thì không làm được.

Giáo viên trả lời:
Xem mã số câu hỏi (#686) trong phần hỏi đáp https://hocwebgiare.com/hoi-dap.html

Hoặc xử lý như sau:

Download link bên dưới

https://hocwebgiare.com/softweb/DevToolbox101.rar (Bản dùng trên DWCS4, dùng Extension Manager CS4 để cài đặt)

Nếu dùng DWCS3 download bảng Toolbox bên dưới (Dùng Extension Manager CS3 để cài đặt)


Giáo viên trả lời:
Xem phần hướng dẫn đề tài trong môn học Chuyên viên website lành nghề. Trong phần hướng dẫn đề tài bán hàng này có hướng dẫn Step by Step từng bước xây dựng website bán hàng, từ việc thiết kế database, tạo phần admin, và xuất các sản phẩm , tạo giỏ hàng vv...Xem Video từ tuần 21

Giáo viên trả lời:
Trong phần sản phẩm liên quan bỏ class content trong grid đi


<div class="content grid-container">

thử sửa thành 

<div class="grid-container">

Giáo viên trả lời:
Bạn hãy cài các Extension HTML5 và CSS3 vào để nó hỗ trợ khi chúng ta lấy các thuộc tính của thẻ ra.
Còn mặc định các thuộc tính căn bản thì Dreamweaver hỗ trợ hết cả. Quan trong là Bạn phải chuyển qua được chế độ Code để làm và khi viết thẻ phải viết đúng cú pháp.
Khi viết thẻ thì phải có thẻ mở đầu và thẻ kết thúc. Sau khi viết thẻ xong ta mới lấy thuộc tính ra vì khi viết thẻ nhiều khi bạn chưa đóng thẻ thì kể như bị sai cú pháp lúc đó lấy thuộc tính ra nó sẽ không hiểu. Cũng có trường hợp phần mềm bị lỗi thì nó cũng không hiện ra được trợ giúp, trong trường hợp này ta cần gỡ phần mềm DW ra và cài đặt lại.

Giáo viên trả lời:
Thuộc tính src là thuộc tính bắc buộc phải có của thẻ img, nó dùng để chỉ đường dẫn tới hình.

Bạn đã chuyển qua chế độ Code trong DW hay chưa vậy?
Nếu đã đứng ở chế độ Code thì mặc định khi gọi thẻ img và gọi tiếp thuộc tính source thì nó sẽ hiện ra. 

Cú pháp thẻ chèn hình như sau:

<img src="duong_dan_toi_hinh" alt="Ghi chú cho hình dùng để SEO">

+ Kiểm tra lại là Bạn đã chuyển qua chế độ Code hay chưa?
+ Kiểm tra là thẻ img có mở < và đóng > hay chưa?
+ Kiểm tra xem là thẻ img không có thẻ kết thúc </img> hay chưa?

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra Email để nhận bộ Toolbox cài trên DWCS4


hoặc download link bên dưới 

https://hocwebgiare.com/softweb/DevToolbox101.rar  (Bản dùng trên DWCS4, dùng Extension Manager CS4 để cài đặt)

Nếu dùng DWCS3 download bảng Toolbox bên dưới  (Dùng Extension Manager CS3 để cài đặt)Giáo viên trả lời:
Cấu hình php.ini

Theo như lỗi này là do bộ nhớ thiếu.
Hãy tìm tập tin php.ini trong máy, tìm thông số memory_limit tăng giá trị này lên 128M hay 256M

memory_limit = 128M

Sau đó khởi động lại Apache

Giáo viên trả lời:
Tạo Module tin ảnh


===========================

Tôi đã kiểm tra trang tinanh.php thì thấy vẫn hiện ảnh bình thường không bị lỗi gì hết

Xem hình chạy trang tinanh.php trên máy của tôi

Thiết kế website tin tức

Hãy thử xóa Cache của trình duyệt và thử test trên trình duyệt khác như Firefox xem nó có bị lỗi như vậy không? chứ máy tôi chạy OK

Giáo viên trả lời:
Thiết kế trang sản phẩm cùng loại


===================================================

Trong trang inc_sanphamcungloai1.php hãy bỏ bớt class content đi vì class này bị trùng tên với 1 class khác trong website

<div class="grid-container">

Giáo viên trả lời:
Thiết kế web bán hàng

Thiết kế web shopping

================
Về chỗ font thấy Bạn khai báo chưa đúng <meta charset="utf-8"> chứ không phải là <meta charset"=utf-8">

Còn về phần lọc dữ liệu thì Bạn lọc theo visiblemenu1 chứ không phải là visible1

Giáo viên trả lời:
Play Video On Website

==========================
Theo như hình vẽ thì thấy là nó báo thiếu file video,
Khi Playvideo thì ta phải biết nó Play video số mấy chứ, do đó Bạn phải truyền mã số id của video vào ví dụ nhập http://localhost/admin/playvideoclip.php?id=123

với id=123 là mã số của video trong bảng video (mở database lên xem)

Giáo viên trả lời:
Trong tập tin css của menu flatmenu.css Bạn hãy đều chỉnh lại thuộc tính của chiều cao của menu 


.nav{
height:40px;
position:relative;
z-index:999;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
}


.menu-icon {
color: #fff;
width:100%;
height:40px;
line-height:40px;
padding:5px;
font-size:1.3em;
font-weight:bold;
cursor: pointer;
display:block;
position:relative;
}

và hiệu chỉnh lại thuộc tính padding-top và padding-bottom để giảm khoảng cách từ text với cạnh trên và dưới.

ul.dropdown a,
ul.dropdown span {
display: block;
outline:none;
cursor:pointer;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
padding-top: 10px;
padding-right: 36px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 36px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
}

Giáo viên trả lời:


=====================
Bảng danhmuc2 quan hệ với bảng danhmuc1 qua khoá ngoại ID_danhmuc1, trong hình số 2 thấy Bạn đang lọc theo khoá chính ID_danhmuc2 của bảng danhmuc2 là sai, phải lọc theo khoá ngoại là ID_danhmuc1. Chỗ where phải là ID_danhmuc1=123456789

Giáo viên trả lời:
Không hiện ra phần này thì có nghĩa là phần cấu hình Toolbox chưa đúng, chụp tất cả các tab trong phần cấu hình toolbox gửi qua xem thử. Chổ default value có thể tự nhập vào dạng {SESSION.kt_login_id}

1 2 3 4 5 ...[Trang kế] ...