Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:


Lỗi upload error có nhiều nguyên nhân:

1. Kiểm tra đã cấp quyền ghi (777) cho thư mục images và thư mục thumnails trong images hay chưa?
2. Kiểm tra dung lượng tập tin upload lên có vượt quá giới hạn cho phép trong lệnh Upload Image hay không?
3. Kiểm tra tên tập tin đặt có đúng quy cách hay không (thường đặt tên ngắn và không có các ký tự đặc biệt)
4. Kiểm tra xem đuôi file hình ảnh có nằm trong danh sách cho phép upload hay không? (thường dùng hình png hay jpg)

Trong phần thiết kế phần tiện ích thấy bạn làm chưa hay lắm chỗ tiện ích BĐS: chỗ này nên làm theo ý tưởng Master Detail. Một BĐS sẽ có nhiều tiện ích. Chổ này nên hiện nhiều checkbox để người dùng chọn tiện ích. Khi nhập 1 BĐS sẽ chèn dữ liệu vào cùng lúc 2 bảng: product và tienich. Ví dụ bản tiện ích lưu như sau: Sản phẩm số 1 có 3 tiện ích số 1, số 2 và số 3 còn sản phẩm số 2 có 2 tiện ích số 2 và số 3 (tiện ích số mấy thì móc qua bảng tienich để tra ra tên). Trong trang Form chỗ tiện ích dùng lệnh chèn dữ liệu vào 2 bảng Insert Into two table

ID_product ID_tienich
1 1
1 2
1 3
2 2
2 3

Giáo viên trả lời:
Khi làm tới phần phải hồi tin tức ta sẽ nói về bảng này.


Bảng này bạn có thể thiết kế gồm các trường sau:

ID_phanhoitin
tieude -> varchar(255)
noidungphanhoi -> Longtext
ngayphanhoi -> datetime
ID_tintuc -> Int
kiemduyet -> Tinyint
ID_thanhvien -> Int

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra trong trang web đã có thẻ cấu hình chỉ định dùng utf-8 hay chưa?


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận bản chạy trên DWCS4

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra mail để nhận nhé

Giáo viên trả lời:
Có thể đường truyền mạng của Bạn bị chậm hoặc trình duyệt bị lỗi.
Hãy xoá History của trình duyệt sau đó vào xem lại thử xem.
Tôi chạy test thử trên máy tôi vẫn bình thường

Giáo viên trả lời:
Tôi kiểm tra thấy link video bài này vẫn chạy bình thường. Độ dài Video là 26 phút 30 giây.
Chắc tại thời điểm đó có thể đường mạng của bạn bị lỗi nên nó tải về không được.
Hãy truy cập lại thử video xem được chưa?
Check mail tôi đã gửi link video bài học này cho bạn rồi đó.

Giáo viên trả lời:

Một số bước cấu hình

1. Hãy chãy chương trình Unikey bằng quyền Administrator (Click phải chuột vào icon Unikey -> Run As Administrator)
2. Hãy chạy chương trình Adobe Fireworks bằng quyền Administrator
3. Cấu hình Unikey sử dụng VNI Windows
4. Trong Fireworks chọn Font VNI để gõ


Go tieng viet trong fireworks

Giáo viên trả lời:
Check mail để nhận script này.

Giáo viên trả lời:
Nếu muốn hiện thông báo thì phải chừa lại display error, không được phép xóa.


<?php
echo $tNGs->getErrorMsg();
?>

Giáo viên trả lời:

Gửi mail trong phần Hỏi đáp với giáo viên để nhận link download mới.

Giáo viên trả lời:
Muốn chạy được Flash thì trình duyệt phải cài Flash Player. Trên điện thoại cũng phải cài Flash Player vào mới xem được. 

Nên chuyển qua làm Banner bằng HTML5 thì sẽ tương thích với di động tốt hơn. 
Tham khảo các banner được tạo bằng HTML5 tại đây
https://codecanyon.net/item/watch-store-html5-animated-banner-template/20520799

Dùng phần mềm Google Web Designer để tạo

Giáo viên trả lời:
Tôi đã xem qua quảng cáo trong website của Bạn thì thấy có mấy ý cần làm như sau:

+ Phần Popup quảng cáo thì đã hiện đúng ở giữa và trong cửa sổ này Bạn chèn một file Flash quảng cáo vào.  Để quảng cáo Flash có liên kết thì trong lúc thiết kế file Flash Bạn phải gắn link trong file Flash luôn (dùng Action GetURL trong Flash để làm). Việc link trong Flash không liên quảng đến Popup quảng cáo, chức năng Popup là chỉ hiện popup còn bên trong cửa sổ Popup Bạn chèn cái gì vào thì bạn làm link cho cái đó. Ví dụ Bạn không chèn Flash mà chèn hình hay Text thì Bạn làm link cho hình hay Text thôi và dùng thẻ A để tạo link. Bạn thử đổi lại chèn hình và Text và link thử đi thì quảng cáo sẽ click vào có link thôi. Còn Flash muốn có link thì phải thực hiện trong lúc thiết kế file Flash.

Giáo viên trả lời:
Hãy thử kiểm tra lại tập tin cấu hình httpd.conf xem dòng load module rewrite đã bỏ dấu # phía trước hay chưa vậy?


LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Nếu chưa bỏ thì bỏ đi sau đó khởi động lại Apache

Giáo viên trả lời:
Trong đoạn code lập trình Jquery chỗ dòng 


$('.panel-body').not(":first").toggle();

Sửa thành 

$('.panel-body').hide();

Tại Panel đầu tiên sửa class glyphicon-minus thành glyphicon-plus

Giáo viên trả lời:
Dùng script này để tạo Slideshow. Muốn làm động thì thiết kế bảng để lưu lại các đối tượng cần Slide trong slideshow. 1 slideshow sẽ có nhiều đối tượng hình và chữ. Hình thì lưu trong img1,img2 vv, còn Text thì lưu trong txt1,txt2 vv..


Giáo viên trả lời:

Tạo menu Responsive

Tìm trong thư mục scripts có tập tin flatmenu-responsive.js,  tùy biến lại code như mẫu bên dưới

$(function(){$(".nav").prepend('<div class="menu-icon"><span>Menu</span></div>'),$(".nav").prepend('<div class="logo_menuchinh" style="float:left; padding-top:5px; padding-left:10px; color:#fff; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align=center; line-height:40px; font-size:16px;font-weight:bold;font-family:Arial">HOCWEBGIARE.COM</div>'),$(".menu-icon").click(function(){$("ul.dropdown").slideToggle(600),$(this).toggleClass("active")});var a=$(".sub > a");a.click(function(a){a.preventDefault();var b=$(this);b.toggleClass("current").next("ul").toggleClass("current")})});


Trong tập tin CSS chạy ở chế độ desktop dấu class logo_menuchinh đi (cho thuộc tính display:none).

Landing Page không phải là công nghệ gì cả, nó chỉ đơn giản và một trang web quảng cáo nhanh cho để bán hàng mà không cần làm cả một website. Có rất nhiều công cụ tạo nhanh Landing Page dạng kéo thả theo mẫu Template có sẵn rồi dùng thôi. 


Giáo viên trả lời:
memmory error


================
=> Hãy tìm tập tin php.ini trong máy, tìm thông số memory_limit = 24M 
=> Tăng nó lên khoảng 128M hay 256M.
=> Khởi động lại Apache hay boot lại máy cũng được
=> Sau đó kiểm tra upload lại

Giáo viên trả lời:
Dùng Chrome, vào trang này, bạn nhấn Ctrl+U thì sẽ ra được Code HTML của trang này

Trong trang này thấy nó dùng thẻ iframe để gọi trang web khác vào, tìm sẽ thấy dòng ifarme như vầy
<iframe id="frame" src='' data-src="https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932">
Lấy địa chỉ của trang web demo này trong thuộc tính data-src, mở tab mới trong trình duyệt dán ra địa chỉ này
https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932/
Bấm phải chuộc vào website -> chọn Inspect -> vào Source -> rồi tìm nơi chứa hình, click phải chuột vào hình chọn mở Tab mới thì lấy hình được rồi.

Spa

https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932/wp-content/uploads/2011/07/slider-1.jpg
Khi có được slide 1 thì theo đường dẫn này lấy tiếp Slide 2 và Slide 3 thôi
https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932/wp-content/uploads/2011/07/slider-2.jpg
và 
https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932/wp-content/uploads/2011/07/slider-3.jpg

Giáo viên trả lời:
Qua kiểm tra thấy nó bị xung đột với class img trong tập tin mediaboxes.css


Hãy mở tập tin mediaBoxes.css trong thư mục plugin/css chỉnh lại class img như sau:

.box img {
width: 100%;
height: 180px;
position: relative;
}

Phần hình sẽ bung đầy 100% chỉ khi nào hình của box chứ không phải tất cả các hình ảnh của toàn website

1 2 3 4 5 ...[Trang kế] ...