Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:
Thuộc tính src là thuộc tính bắc buộc phải có của thẻ img, nó dùng để chỉ đường dẫn tới hình.

Bạn đã chuyển qua chế độ Code trong DW hay chưa vậy?
Nếu đã đứng ở chế độ Code thì mặc định khi gọi thẻ img và gọi tiếp thuộc tính source thì nó sẽ hiện ra. 

Cú pháp thẻ chèn hình như sau:

<img src="duong_dan_toi_hinh" alt="Ghi chú cho hình dùng để SEO">

+ Kiểm tra lại là Bạn đã chuyển qua chế độ Code hay chưa?
+ Kiểm tra là thẻ img có mở < và đóng > hay chưa?
+ Kiểm tra xem là thẻ img không có thẻ kết thúc </img> hay chưa?

Giáo viên trả lời:
Kiểm tra Email để nhận bộ Toolbox cài trên DWCS4


hoặc download link bên dưới 

https://hocwebgiare.com/softweb/DevToolbox101.rar  (Bản dùng trên DWCS4, dùng Extension Manager CS4 để cài đặt)

Nếu dùng DWCS3 download bảng Toolbox bên dưới  (Dùng Extension Manager CS3 để cài đặt)Giáo viên trả lời:
Cấu hình php.ini

Theo như lỗi này là do bộ nhớ thiếu.
Hãy tìm tập tin php.ini trong máy, tìm thông số memory_limit tăng giá trị này lên 128M hay 256M

memory_limit = 128M

Sau đó khởi động lại Apache

Giáo viên trả lời:
Tạo Module tin ảnh


===========================

Tôi đã kiểm tra trang tinanh.php thì thấy vẫn hiện ảnh bình thường không bị lỗi gì hết

Xem hình chạy trang tinanh.php trên máy của tôi

Thiết kế website tin tức

Hãy thử xóa Cache của trình duyệt và thử test trên trình duyệt khác như Firefox xem nó có bị lỗi như vậy không? chứ máy tôi chạy OK

Giáo viên trả lời:
Thiết kế trang sản phẩm cùng loại


===================================================

Trong trang inc_sanphamcungloai1.php hãy bỏ bớt class content đi vì class này bị trùng tên với 1 class khác trong website

<div class="grid-container">

Giáo viên trả lời:
Thiết kế web bán hàng

Thiết kế web shopping

================
Về chỗ font thấy Bạn khai báo chưa đúng <meta charset="utf-8"> chứ không phải là <meta charset"=utf-8">

Còn về phần lọc dữ liệu thì Bạn lọc theo visiblemenu1 chứ không phải là visible1

Giáo viên trả lời:
Play Video On Website

==========================
Theo như hình vẽ thì thấy là nó báo thiếu file video,
Khi Playvideo thì ta phải biết nó Play video số mấy chứ, do đó Bạn phải truyền mã số id của video vào ví dụ nhập http://localhost/admin/playvideoclip.php?id=123

với id=123 là mã số của video trong bảng video (mở database lên xem)

Giáo viên trả lời:
Trong tập tin css của menu flatmenu.css Bạn hãy đều chỉnh lại thuộc tính của chiều cao của menu 


.nav{
height:40px;
position:relative;
z-index:999;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
}


.menu-icon {
color: #fff;
width:100%;
height:40px;
line-height:40px;
padding:5px;
font-size:1.3em;
font-weight:bold;
cursor: pointer;
display:block;
position:relative;
}

và hiệu chỉnh lại thuộc tính padding-top và padding-bottom để giảm khoảng cách từ text với cạnh trên và dưới.

ul.dropdown a,
ul.dropdown span {
display: block;
outline:none;
cursor:pointer;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
padding-top: 10px;
padding-right: 36px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 36px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
}

Giáo viên trả lời:


=====================
Bảng danhmuc2 quan hệ với bảng danhmuc1 qua khoá ngoại ID_danhmuc1, trong hình số 2 thấy Bạn đang lọc theo khoá chính ID_danhmuc2 của bảng danhmuc2 là sai, phải lọc theo khoá ngoại là ID_danhmuc1. Chỗ where phải là ID_danhmuc1=123456789

Giáo viên trả lời:
Không hiện ra phần này thì có nghĩa là phần cấu hình Toolbox chưa đúng, chụp tất cả các tab trong phần cấu hình toolbox gửi qua xem thử. Chổ default value có thể tự nhập vào dạng {SESSION.kt_login_id}

Giáo viên trả lời:
Dùng mấy cái script này, hãy tìm trong thư viện tài nguyên web


https://codecanyon.net/category/javascript?utf8=%E2%9C%93&term=jquery+book&referrer=search&view=list

Cái site này đang dùng 

WowBook, a flipbook jQuery plugin

https://codecanyon.net/item/wowbook-a-flipbook-jquery-plugin/1791563?s_rank=6

Giáo viên trả lời:
Nếu dùng hosting Linux thì phải cấp quyền 777 cho thư mục includes/common/_temp và thư mục includes/common/_temp/.captcha

Giáo viên trả lời:
Download luôn bản mới 3.3.7 sử dụng luôn đi.

Download tại đây 
https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/v3.3.7/bootstrap-3.3.7-dist.zip

Giáo viên trả lời:
Thường thì Frontend liên quan đến việc thiết kế giao diện web bao gồm các công việc chính như:


1. Vẽ layout bằng các công cụ đồ họa
2. Cắt layout và ráp layout lại bằng HTML, CSS
3. Đòi hỏi phải biết các kỹ thuật làm web chạy trên di động như CSS3, HTML5, Responsive
4. Cần biết thêm lập trình Javascrip và Jquery
5. Cần biết lập trình Bootstrap
6. Biết thêm lập trình PHP thì càng tốt
7. Có hiểu biết về SEO thì càng tốt

Để biết chính xác thì Bạn nên vào các trang tuyển dụng xem vị trí tuyển Frontend họ cần cái gì thì chuẩn bị trước các kiến thức này.
Theo tôi thì Bạn chỉ cần chuẩn bị tốt các kiến thức trên thì dư sức làm được phần thiết kế Frontend. Các môn học này đều có tất cả trong các khoá học web tại hocwebgiare.com

Bạn tham khảo một số yêu cầu về Frontend về web tại đây nhé:

https://www.timviecnhanh.com/tuyen-lap-trinh-frontend-luong-hap-dan-da-nang-3624176.html
https://www.timviecnhanh.com/tuyen-website-frontend-ho-chi-minh-3489071.html
https://www.timviecnhanh.com/tuyen-frontend-developer-ho-chi-minh-3592715.html
https://www.timviecnhanh.com/tuyen-web-designer-ho-chi-minh-3602355.html

Giáo viên trả lời:

Màu thì liên quan đế thuộc tính color. Hãy đi tìm các thuộc tính này để sửa màu cho menu

.emerald-black ul.dropdown a,
.emerald-black ul.dropdown a:visited,
.emerald-black ul.dropdown a:hover,
.emerald-black ul.dropdown a:active,
.emerald-black ul.dropdown li { color: #fff; }

.emerald-black ul.dropdown li:hover,
.emerald-black ul.dropdown li.hover { background-color:#2C3E50; color: #fff; }
.emerald-black ul.dropdown ul li { border-bottom:1px solid #34495E; }

.emerald-black ul.dropdown ul li.hover,
.emerald-black ul.dropdown ul li:hover {
background-color:#00CC00;
color: #fff;
}

Giáo viên trả lời:
Vào thư mục menu, tìm tập tin flatmenu.css, chi3ng lại các thuộc tính background, nhưng phải xem trong menu bạn dùng class menu gì bằng cách kiểm tra trong trang menu.php của bạn


<div class="nav emerald-black">

Trong tập tin css chỉnh lại các màu nền này
.emerald-black,
.emerald-black ul.dropdown {
background-color: #E2040A;
}
.emerald-black ul.dropdown ul {
background-color: #E2040A;
}

Giáo viên trả lời:
Đã sửa lại link download, vào download lại trong mục đính kèm.

Giáo viên trả lời:
Mỗi menu thì sẽ nằm trong 1 thẻ <li>Menu</li>

Menu nào có menu con mới hiện mũi tên này, lúc đó bạn cấu hình class=sub vào dạng như sau:

<li class="sub">Danh mục 1
     <ul>
          <li>Danh mục 1.1</li>
          <li>Danh mục 1.2</li>
</li>

Giáo viên trả lời:

Tính tổng tiền cho đơn hàng

Trong vòng lặp cuối cùng trong trang list_donhang Bạn thêm biến $tong vào để lưu các thành tiền được cộng dồn lại, sau đó tạo một dòng mới xuất ra thôi.

Ví dụ có dạng như sau:

Tính tổng thành tiền

Tạo thành tiền cho đơn hàng

Giáo viên trả lời:
Đã gửi mail download database và source code mẫu

3 4 5 6 7 ...[Trang kế] ...