Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:

nãy em có thử tạo thư mục con vidu1 trong vidu, rồi move cái xuly.php ra(vidu/vidu1/xuly.php)thì giờ nó lại có ../../ ở cả filechua với echo "<img src'../../#'>" luôn?
khi nàomà lúc nó copy ảnh vào file uploads, (ví dụ trong nhiều thư mục con chẳng hạn 3, thì sẽ là ../../../uploads) mà khi in ra màn hình thì chỉ có echo "<img='uploads/#'>" thôi anh?


========

Trang xuly.php nằm trong bao nhiêu cấp thư mục thì cũng được vì ta không quan tâm tới chuyện nó nằm ở đâu nó nằm ở đâu thì khi inlcude vào cứ chỉ đường dẫn tới nó trong trang index.php thôi

Trong trang index.php sẽ gọi trang xử lý vào

<?php
include("vidu/xuly.php");
?>

nếu nằm trong 2 cấp thư mục thì gọi

<?php
include("vidu/vidu1/xuly.php") ;
?>

Khi trang trang index.php lên có nghĩa là ta vẫn đứng ở gốc / chứ không phải trong 2 cấp thư mục hay 1 cấp thư mục gì cả. Chạy trang index.php thì có nghĩa là đang đứng hiện hành ở gốc.

Vậy khi upload hình vào thư mục uploads (thư mục uploads) trên thực tế là đang nằm trong gốc vậy chỉ cần chỉ đường dẫn chỉ cần ghi là

$filechua = 'uploads/'; //Ghi như vầy là uploads đang là con của gốc website

echo "<img src='uploads/$tenanh' width='100'>";

Và biến $tenanh là xuất ra tên ảnh mà hình upload vào thư mục uploads thì sẽ là uploads/hinh.jpg

Chỗ ghi đường dẫn này không liên quan gì tối việc đăt trang xử lý nằm trong bao nhiêu cấp thư mục cả mà phải tính là chuyện bạn chạy trang nào trước. Nếu bạn chạy thẳng trang xuly.php luôn mà không chạy từ trang index.php thì lúc đó mới là đang nằm trong 2 cấp thư mục thì khi đó đường dẫn tới thư mục uploads phải ghi là ../../uploads


Giáo viên trả lời:
Qua kiểm tra Code của Bạn thấy viết sai đường dẫn upload hình
Trong ttrang xử lý hãy sửa lại các đường dẫn lại như sau:

$filechua = 'uploads/';

echo "<img src='uploads/$tenanh' width='100'>";

Lỗi khi upload trong php

Giáo viên trả lời:
Tôi đã kiểm tra trong trang inc_chitiettin.php của Bạn, thấy bị dư 1 thẻ kết thúc section, do đó cấu trúc html bị sai, dẫn đến là bị văng layout

Hãy bỏ thẻ /section bị dư

tạo trang chi tiết tin

Giáo viên trả lời:
Phần mềm P7 có rất nhiều.

Bạn hãy cho tôi tên chính xác của phần mềm bạn cần download để tôi gửi link cho Bạn

Giáo viên trả lời:
Bạn vào địa chỉ này để lấy nhé
http://hocwebgiare.com/css3/box-shadow/index.html

Giáo viên trả lời:
Bạn để ý trong mỗi bài học nếu có phần mềm dùng kèm thì sẽ mục Đính kèm 1 hay Đính kèm 2.
Hãy click vào các mục đính kèm này để tải phần mềm về thực hành.

Giáo viên trả lời:
Xem bài viết hướng dẫn cách làm và download Code mẫu tại đây 

http://hocwebgiare.com/blog-detail/Javascript/post48/Huong-dan-tao-hieu-ung-tuyet-roi-va-Tuan-Loc-chay-bang-javascript.html

Giáo viên trả lời:
Hãy kiểm tra email để nhận link download

Giáo viên trả lời:
Đã sửa lại link download. Hãy thử vào download lại.

Giáo viên trả lời:
Xoá bỏ Recordset đó đi vì tôi xuất tên công ty trong trang này luôn. Bạn chỉ quan tâm đến 2 Recordset danhmuc1 và danhmuc2 thôi

Giáo viên trả lời:
icon là hinh, dùng kiểu varchar

Nếu không muốn dùng trường này thì trong Recordset bỏ bớt trường icon ra

Giáo viên trả lời:
Lỗi thiết kế database web

Thiếu cột nào thì bạn bổ sung vào bảng danhmuc1 hay bảng danhmuc2 của bạn là được.
Bạn hãy chèn thêm cột icon vào bảng danhmuc

Giáo viên trả lời:
Khi bạn đã nắm vững cách tạo Recordset rồi thì cứ lấy mẫu menu rồi thà các trường vào thôi, tạo Repat và Nested giống như menu ngang thôi, Chuyên dọc hay ngang là do css nó lo chứ không liên quan gì đến cách làm cả. Cách làm menu ngang như thê nào thì áp dụng vào cho menu dọc như vậy thôi.


Tham khảo bài lab tạo menu dọc tại đây 
http://hocwebgiare.com/blog-detail/Jquery/post231/Huong-dan-tao-menu-doc-cho-website.html

Hãy tạo 2 Recordset rs_danhmuc1 và rs_danhmuc2 giống như bài tạo menu ngang
Repeat trên Recordset rs_danhmuc1 
và Nested Repeat trên rs_danhmuc2 

Giáo viên trả lời:
Chèn hình sản phẩm vào trang web


==============================
Nếu nó load một chút rồi hiện hình ảnh thì là bình thường , còn nếu nó load hoài có nghĩa là bị đụng Jquery nên nó không chạy được, trong trang xuất hình bỏ dòng gọi jquery.min. Trong một trang chỉ để 1 tập tin thư viện jquery.min thôi.

Giáo viên trả lời:
Cách tạo Sitemap cho website


=============================================

Vào đây tạo sitemap https://www.xml- sitemaps.com/ sau đó upload tập tin lên máy chủ rồi vào google webmaster tool xác nhận

Giáo viên trả lời:
Convert hình sang icon tại đây http://image.online-convert. com/convert-to-ico


Sau đó dùng thẻ này chèn vào 

<link rel="shortcut icon" href="http://hocwebgiare.com/images/vietchuyen.ico" />

Giáo viên trả lời:

Thay code cũ

<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis. com/maps/api/js?sensor=false& language=vi"></script>

Thành code mới

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis. com/maps/api/js?key= AIzaSyCFAPqJ3jRjW_ 5w8G1zcUfRTohZ6e2ikOg"></ script>

Giáo viên trả lời:
Menu theo chiều dọc có rất nhiều loại, muốn làm loại nào vậy?

Giáo viên trả lời:
Tắt phần miềm diệt Virus đi, rồi Crack. Các phần mềm này gặp crack là nó sẽ diệt.

Trước khi học CS6 thì làm quen với bảng CS4 trước

Giáo viên trả lời:
Trong tập tin css của Bạn phần hình ảnh tôi thấy đang bỏ vào div indexheader. Bạn thêm phần xử lý cho hình ảnh trong class này 


.indexheader  img
{
   display:block;
}

Giáo viên trả lời:
Chạy thử trang của bạn gửi thấy vẫn xuất hiện thanh trượt của scrollbar bình thường, xem hình nhé


Định dạng thanh scrollbar bằng Jquery

3 4 5 6 7 ...[Trang kế] ...