Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:

Gửi mail trong phần Hỏi đáp với giáo viên để nhận link download mới.

Giáo viên trả lời:
Muốn chạy được Flash thì trình duyệt phải cài Flash Player. Trên điện thoại cũng phải cài Flash Player vào mới xem được. 

Nên chuyển qua làm Banner bằng HTML5 thì sẽ tương thích với di động tốt hơn. 
Tham khảo các banner được tạo bằng HTML5 tại đây
https://codecanyon.net/item/watch-store-html5-animated-banner-template/20520799

Dùng phần mềm Google Web Designer để tạo

Giáo viên trả lời:
Tôi đã xem qua quảng cáo trong website của Bạn thì thấy có mấy ý cần làm như sau:

+ Phần Popup quảng cáo thì đã hiện đúng ở giữa và trong cửa sổ này Bạn chèn một file Flash quảng cáo vào.  Để quảng cáo Flash có liên kết thì trong lúc thiết kế file Flash Bạn phải gắn link trong file Flash luôn (dùng Action GetURL trong Flash để làm). Việc link trong Flash không liên quảng đến Popup quảng cáo, chức năng Popup là chỉ hiện popup còn bên trong cửa sổ Popup Bạn chèn cái gì vào thì bạn làm link cho cái đó. Ví dụ Bạn không chèn Flash mà chèn hình hay Text thì Bạn làm link cho hình hay Text thôi và dùng thẻ A để tạo link. Bạn thử đổi lại chèn hình và Text và link thử đi thì quảng cáo sẽ click vào có link thôi. Còn Flash muốn có link thì phải thực hiện trong lúc thiết kế file Flash.

Giáo viên trả lời:
Hãy thử kiểm tra lại tập tin cấu hình httpd.conf xem dòng load module rewrite đã bỏ dấu # phía trước hay chưa vậy?


LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Nếu chưa bỏ thì bỏ đi sau đó khởi động lại Apache

Giáo viên trả lời:
Trong đoạn code lập trình Jquery chỗ dòng 


$('.panel-body').not(":first").toggle();

Sửa thành 

$('.panel-body').hide();

Tại Panel đầu tiên sửa class glyphicon-minus thành glyphicon-plus

Giáo viên trả lời:
Dùng script này để tạo Slideshow. Muốn làm động thì thiết kế bảng để lưu lại các đối tượng cần Slide trong slideshow. 1 slideshow sẽ có nhiều đối tượng hình và chữ. Hình thì lưu trong img1,img2 vv, còn Text thì lưu trong txt1,txt2 vv..


Giáo viên trả lời:

Tạo menu Responsive

Tìm trong thư mục scripts có tập tin flatmenu-responsive.js,  tùy biến lại code như mẫu bên dưới

$(function(){$(".nav").prepend('<div class="menu-icon"><span>Menu</span></div>'),$(".nav").prepend('<div class="logo_menuchinh" style="float:left; padding-top:5px; padding-left:10px; color:#fff; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align=center; line-height:40px; font-size:16px;font-weight:bold;font-family:Arial">HOCWEBGIARE.COM</div>'),$(".menu-icon").click(function(){$("ul.dropdown").slideToggle(600),$(this).toggleClass("active")});var a=$(".sub > a");a.click(function(a){a.preventDefault();var b=$(this);b.toggleClass("current").next("ul").toggleClass("current")})});


Trong tập tin CSS chạy ở chế độ desktop dấu class logo_menuchinh đi (cho thuộc tính display:none).

Landing Page không phải là công nghệ gì cả, nó chỉ đơn giản và một trang web quảng cáo nhanh cho để bán hàng mà không cần làm cả một website. Có rất nhiều công cụ tạo nhanh Landing Page dạng kéo thả theo mẫu Template có sẵn rồi dùng thôi. 


Giáo viên trả lời:
memmory error


================
=> Hãy tìm tập tin php.ini trong máy, tìm thông số memory_limit = 24M 
=> Tăng nó lên khoảng 128M hay 256M.
=> Khởi động lại Apache hay boot lại máy cũng được
=> Sau đó kiểm tra upload lại

Giáo viên trả lời:
Dùng Chrome, vào trang này, bạn nhấn Ctrl+U thì sẽ ra được Code HTML của trang này

Trong trang này thấy nó dùng thẻ iframe để gọi trang web khác vào, tìm sẽ thấy dòng ifarme như vầy
<iframe id="frame" src='' data-src="https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932">
Lấy địa chỉ của trang web demo này trong thuộc tính data-src, mở tab mới trong trình duyệt dán ra địa chỉ này
https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932/
Bấm phải chuộc vào website -> chọn Inspect -> vào Source -> rồi tìm nơi chứa hình, click phải chuột vào hình chọn mở Tab mới thì lấy hình được rồi.

Spa

https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932/wp-content/uploads/2011/07/slider-1.jpg
Khi có được slide 1 thì theo đường dẫn này lấy tiếp Slide 2 và Slide 3 thôi
https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932/wp-content/uploads/2011/07/slider-2.jpg
và 
https://livedemo00.template-help.com/wordpress_53932/wp-content/uploads/2011/07/slider-3.jpg

Giáo viên trả lời:
Qua kiểm tra thấy nó bị xung đột với class img trong tập tin mediaboxes.css


Hãy mở tập tin mediaBoxes.css trong thư mục plugin/css chỉnh lại class img như sau:

.box img {
width: 100%;
height: 180px;
position: relative;
}

Phần hình sẽ bung đầy 100% chỉ khi nào hình của box chứ không phải tất cả các hình ảnh của toàn website

Giáo viên trả lời:
Bạn phải chỉnh lại rewrite trong tập tin cấu hình Toolbox tNG_config.inc.php


Chỗ nào trang là php thì phải rewrite thành html

ví dụ:

$tNG_login_config["redirect_ failed"] = "loi-dang-nhap.html";
$tNG_login_config["redirect_ success"] = "index.html";


$tNG_login_config_redirect_ success["1"] = "index.html";
$tNG_login_config_redirect_ failed["1"] = "loi-dang-nhap.html";
$tNG_login_config_redirect_ success["2"] = "index.html";
$tNG_login_config_redirect_ failed["2"] = "loi-dang-nhap.html";

Sau khi cấu tập tin này thì cấu hình Toolbox sẽ không vào được nữa khi dùng giao diện. Do đó phải backup lại file gốc trước khi chỉnh. Nếu muốn dùng giao diện cấu hình Toolbox thì phải dùng tập tin cũ hoặc là phải cấu hình Toolbox bằng Code luôn trong tập tin tNG_config.inc.php này.

Giáo viên trả lời:

Đã Email cho Bạn. Kiểm tra mail để nhận nhé

Giáo viên trả lời:

Không thấy icon có nghĩa là sai đường dẫn tới thư viện Font

Hãy kiểm tra thấy đường dẫn đến thư viện Font font-awesome.min.css

http://nhavadatgiare.com/font-awesome-icons/css/font-awesome.min.css => Sai đường dẫn

Giáo viên trả lời:
Tôi kiểm tra link download vẫn bình thường, vào phần tab hướng dẫn của bài học để download

Giáo viên trả lời:
Đã email cho Bạn. 

Check mail để nhận.

Giáo viên trả lời:
Bạn hãy xóa History của trình duyệt đi thử xem. Sau đó chạy lại xem có nhanh hơn không? chứ loadpage dùng kỹ thuật AJAX thì việc load dữ liệu sẽ nhanh hơn nhiều lần so với load dữ liệu không dùng AJAX

Giáo viên trả lời:
Về phần tên hình hãy đặt tên lại là không có khoảng trắng và các dấu gạch nối, phải có thuộc tính alt

Về phần lỗi heading kiểm tra xem là đã dùng thẻ h2 đến h6 hay chưa? không dùng các thẻ khác kẹp thẻ h
Thẻ section thử đổi lại là thẻ div thử xem

Giáo viên trả lời:
Khi dùng thẻ H thì nó sẽ bị hở trên và hở dưới, dùng css định nghĩa padding-top và padding-bottom là 0 rồi gán class vào thẻ H

Giáo viên trả lời:
Trước tiên Bạn hãy vào website này https://validator.w3.org/ sau đó nhập địa chỉ website của Bạn vào để kiểm tra xem nó báo lỗi gì? dưa vào các báo lỗi này mà ta sẽ sửa lại cấu trúc website cho hợp chuẩn W2C


Một số cái cần phải làm trên website của Bạn
1. Tất cả các định nghĩa CSS phải dùng tập tin bên ngoài và dùng thẻ link gắn vào, không dùng CSS trực tiếp tring trang web,
2. Các tập tin CSS phải nén lại
3. Các tập tin Javascript .js phải nén lại
4. Không viết Javascript trực tiếp trong trang web mà phải đưa các đoạn Javascript vào tập tin .js và gọi tập tin này vào bằng thẻ script
5. Kiểm tra cú pháp các thẻ HTML và cách dùng các thẻ HTML, ví dụ các thẻ B, U, I hay Font ta không dùng nữa mà dùng CSS để định dạng.
6. Không để lại các chú thích trong trang web
7. Không được phép dùng trùng các id trong trang
8. Không dùng thẻ ifarme
9. Thẻ img phải có thuộc tính alt
10. Thẻ A phải có thuộc tính title

vv...

Site Bạn kiểm tra thấy có 71 lỗi không hợp lệ. Bạn hãy đưa theo báo lỗi này để sửa lại trang web. Lỗi số mấy không hiểu thi gửi câu hỏi trong phần Hỏi đáp với giáo viên để được hỗ trợ.


1 2 3 4 5 ...[Trang kế] ...