hoc thiet ke web doi ban cung tien
Khóa học: Chuyên viên website lành nghề Online

Giáo viên: Nguyễn Phát Tài
Thời gian học: 8 tháng + 2 tháng hướng dẫn đề tài
Được học thử 1 tuần.
Cam kết chất lượng đào tạo.

Học phí: 3.200.000 VND - Học phí khuyến học : 1.990.000 VND (Giảm 38%)
Chương trình học thiết kế web “Học phí chia hai, đôi bạn cùng tiến”. Nhập mã voucher HOCWEBGIARE khi đăng ký

Thời gian còn - - -

Đăng ký | Nội dung khóa học | Đánh giá của học viên | Video demo

  Có 64 học viên đã đăng ký học
Khóa học: Lập trình PHP Cơ Bản Online

Giáo viên: Nguyễn Phát Tài
Thời gian học: 3 tháng + 1 tháng hướng dẫn đề tài
Được học thử 1 tuần.
Cam kết chất lượng đào tạo.

Học phí: 1.000.000 VND - Học phí khuyến học : 700.000 VND (Giảm 30%)
Chương trình học thiết kế web “Học phí chia hai, đôi bạn cùng tiến”. Nhập mã voucher HOCWEBGIARE khi đăng ký

Thời gian còn - - -

Đăng ký | Nội dung khóa học | Đánh giá của học viên | Video demo

  Có 15 học viên đã đăng ký học
Khóa học: Thiết kế giao diện website Online

Giáo viên: Nguyễn Phát Tài
Thời gian học: 4 tháng
Được học thử 1 tuần.
Cam kết chất lượng đào tạo.

Học phí: 1.800.000 VND - Học phí khuyến học : 1.000.000 VND (Giảm 44%)
Chương trình học thiết kế web “Học phí chia hai, đôi bạn cùng tiến”. Nhập mã voucher HOCWEBGIARE khi đăng ký

Thời gian còn - - -

Đăng ký | Nội dung khóa học | Đánh giá của học viên | Video demo

  Có 29 học viên đã đăng ký học
Khóa học: Lập trình HTML5, CSS3, RWD, Javascript, Bootstrap Online

Giáo viên: Nguyễn Phát Tài
Thời gian học: 3 tháng
Được học thử 1 tuần.
Cam kết chất lượng đào tạo.

Học phí: 1.200.000 VND - Học phí khuyến học : 700.000 VND (Giảm 42%)
Chương trình học thiết kế web “Học phí chia hai, đôi bạn cùng tiến”. Nhập mã voucher HOCWEBGIARE khi đăng ký

Thời gian còn - - -

Đăng ký | Nội dung khóa học | Đánh giá của học viên | Video demo

  Có 33 học viên đã đăng ký học
Đồ lót sỉ và lẻ
Mã giao diện: #116
Thiết kế web khanhtruong.net
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #112
Thiết kế website jbl-htpaudio
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #106
Thiết kế website saigoncrafts
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #105
Thiết kế web kiến trúc
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #104
Thiết kế web Lắp đặt máy lạnh
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #103
Thiết kế web Thiết bị y tế
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #102
Thiết kế web Nhà đất
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #91
Thiết kế web Sửa pin laptop
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #80
Thiết kế web Bán phụ kiện online
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
Mã giao diện: #86
Thiết kế web Dịch vụ kế toán
Thiết kế bởi hocwebgiare.com
 
CAN-HO-SKY-9-TRUNG-TAM-Q9