Tất cả bài viết  |  VMWare Virtualization

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Tổng hợp các bài thực hành hay về VMware Virtualization

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ các kiến thức cơ bản về ảo hoá VMware, hãy cùng mình khám phá các bài thực hành về VMware Virtualization, cách triển khai vSphere & vCenter.


VMware Virtulization

Nội dung các bài học

 • Bài thực hành số 1: Làm thế nào để triển khai vmware vSphere?
 • Bài thực hành số 2: Làm thế nào để cấu hình một VMware ESXi Host?
 • Bài thực hành số 3: Làm thế nào để cấu hình một VMware ESXi Host với GUI?
 • Bài thực hành số 4: Làm thế nào để tạo lưu trữ VMFS?
 • Bài thực hành số 5: Máy ảo là gì?
 • Bài thực hành số 6: Làm thế nào để triển khai Virtual Machine trên vmware vSphere?
 • Bài thực hành số 7: Container là gì?
 • Bài thực hành số 8: Quản lý ảo hoá tập trung với vCenter Server
 • Bài thực hành số 9: Cấu hình và Quản lý các mạng ảo trong vCenter
 • Bài thực hành số 10: Cách cài đặt Virtual Machine
 • Bài thực hành số 11: Làm thế nào để quản lý Data Center với vCenter?
 • Bài thực hành số 12: Làm thế nào để kết nối từ xa đến vSphere & vCenter?
 • Bài thực hành số 13: Làm thế nào để Backup vCenter?
 • Bài thực hành số 14: Làm thế nào để quản lý lưu trữ ảo trong in vCenter?
 • Bài thực hành số 15: Làm thế nào để triển khai vCenter?
 • Bài thực hành số 16: Làm thế nào để triển khai lưu trữ iSCSI với OpenFiler?
 • Bài thực hành số 17: vMotion là gì? cách thực hiện vMotion

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Triển khai giải pháp lưu trữ iSCSI với OpenFiler Học lập trình web

Cách cài đặt Virtual Machine Học lập trình web

How to deploy vCenter? Học lập trình web

How to Managing Virtual Storage in vCenter? Học lập trình web

How to Backup vCenter? Học lập trình web

How to remote connect vSphere & vCenter? Học lập trình web

How to Manage Data Center with vCenter? Học lập trình web

How to deploy vCenter Server? Học lập trình web

Configuring and Managing Virtual Networks in vCenter Học lập trình web

Centralized Management with vCenter Server Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến