Tất cả bài viết  |  VMWare Virtualization

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Triển khai giải pháp lưu trữ iSCSI với OpenFiler

#iSCSI_storage


Tóm tắt nội dung bài học

  • Giới thiệu cơ chế lưu trữ iSCSI
  • Giới thiệu OpenFiler
  • Giới thiệu LUN và cách tạo LUN

Link xem bài học tại đây: https://youtu.be/YvzhjYeFf0w

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Tổng hợp các bài thực hành hay về VMware Virtualization Học lập trình web

Cách cài đặt Virtual Machine Học lập trình web

How to deploy vCenter? Học lập trình web

How to Managing Virtual Storage in vCenter? Học lập trình web

How to Backup vCenter? Học lập trình web

How to remote connect vSphere & vCenter? Học lập trình web

How to Manage Data Center with vCenter? Học lập trình web

How to deploy vCenter Server? Học lập trình web

Configuring and Managing Virtual Networks in vCenter Học lập trình web

Centralized Management with vCenter Server Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến