Tất cả bài viết  |  VMWare Virtualization

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

How to deploy vCenter?

Hướng dẫn từng bước cách triển khai vCenter?


Tóm tắt nội dung bài học:

 • Giới thiệu vCenter
 • Chỉ định các thông số và vị trí cài đặt vCenter Server
 • Cấu hình các thông số cài đặt cho vCenter Server
 • Chọn kích cỡ triển khai datacenter cho vCenter Server
 • Chọn kiểu dữ liệu lưu trữ datastore
 • Cấu hình các thông số mạng cho vCenter Server
 • Phân giải DNS cho vCenter Server
 • Triển khai cài đặt vCenter Server
 • Cấu hình đồng bộ thời gian cho vCenter Server
 • Cấu hình SSH cho vCenter Server
 • Cấu hình Single Sign On cho vCenter Server
 • Cấu hình CEIP cho vCenter Server
 • Kết nối đến vCenter sau khi cài đặt

Xem bài học tại đây: https://youtu.be/xkP2WQvKXiI

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Tổng hợp các bài thực hành hay về VMware Virtualization Học lập trình web

Triển khai giải pháp lưu trữ iSCSI với OpenFiler Học lập trình web

Cách cài đặt Virtual Machine Học lập trình web

How to Managing Virtual Storage in vCenter? Học lập trình web

How to Backup vCenter? Học lập trình web

How to remote connect vSphere & vCenter? Học lập trình web

How to Manage Data Center with vCenter? Học lập trình web

How to deploy vCenter Server? Học lập trình web

Configuring and Managing Virtual Networks in vCenter Học lập trình web

Centralized Management with vCenter Server Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến