Tất cả bài viết  |  VMWare Virtualization

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Cách cài đặt Virtual Machine

Hướng dẫn từng bước cách cài đặt Virtual Machine trong vSphere


Tóm tắt nội dung bài học

 • Thiết kế mô hình ảo hóa
 • Chọn kiểu máy ảo
 • Chọn hệ điều hành cho máy ảo
 • Chọn kiểu lưu trữ cho máy ảo
 • Thiết lập các thông số cho máy ảo
 • Triển khai cài đặt máy ảo
 • Kết nối đến máy ảo
 • Cài đặt VMware Tools cho máy ảo
 • Giám sát hiệu suất máy ảo
 • Quản lý máy ảo trong VMWare ESXi

Link xem bài học tại đây: https://youtu.be/CC03fPreFDc

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Tổng hợp các bài thực hành hay về VMware Virtualization Học lập trình web

Triển khai giải pháp lưu trữ iSCSI với OpenFiler Học lập trình web

How to deploy vCenter? Học lập trình web

How to Managing Virtual Storage in vCenter? Học lập trình web

How to Backup vCenter? Học lập trình web

How to remote connect vSphere & vCenter? Học lập trình web

How to Manage Data Center with vCenter? Học lập trình web

How to deploy vCenter Server? Học lập trình web

Configuring and Managing Virtual Networks in vCenter Học lập trình web

Centralized Management with vCenter Server Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến