Tất cả bài viết  |  Network

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

How to scan vulnerability with OSSIM?

Làm thế nào để dò quét lỗ hổng bảo mật với AlienVault OSSIM?


Tóm tắt nội dung bài học

 • Giới thiệu AlienVault OSSIM
 • Các khai báo Access & Groups trong AlienVault OSSIM
 • Cách thêm máy để dò quét lỗ hổng bảo mật trong AlienVault OSSIM
 • Cách tạo tác vụ dò quét lỗ hổng bảo mật trong AlienVault OSSIM
 • Cách xuất báo cáo và đọc kết quả báo cáo sau khi dò quét lỗ hổng bảo mật trong AlienVault OSSIM

Link xem bài học tại đây: https://youtu.be/oTt3quDLbdU

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

How to create support ticket with OSSIM? Học lập trình web

How to Deploy OSSIM SIEM ? Học lập trình web

Hướng dẫn cài đặt mô phỏng phần mềm GNS3 và Cisco Packet Tracer Học lập trình web

Điều tra Google Drive bằng Magnet Axiom Học lập trình web

Giải pháp giám sát hệ thống bằng phần mềm Prometheus và Grafana Học lập trình web

Cài đặt và Cấu hình ManageEngine Central Desktop Học lập trình web

Hướng dẫn cách cấu hình caching trên ISA 2004

Hướng dẫn cách cấu hình schedule & cấm truy cập một số trang web trên ISA 2004

Hướng dẫn cài đặt ISA Server 2004 & cách cấu hình cho phép Internal Access Internet

Hướng dẫn mã hóa dữ liệu người dùng với EFS