Tất cả bài viết  |  Windows Server

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Tổng hợp các bài thực hành hay về quản trị mạng Windows Server

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ các kiến thức cơ bản về quản trị mạng Windows Server, hãy cùng mình khám phá các bài thực hành về Windows Server.


Windows Server Administrator

Nội dung các bài thực hành

 • Bài thực hành số 1: Hướng Dẫn Cách Chuyển 5 Master Roles Từ PDC về ADC Và Kiểm Tra
 • Bài thực hành số 2: Cách Triển Khai Additional Domain Controller Và Kiểm Tra 5 Master Roles
 • Bài thực hành số 3: Quản Trị Windows Server Cần Làm Chủ Các Master Roles Nào?
 • Bài thực hành số 4: Hướng Dẫn Cách Seize Master Roles Từ PDC Về ADC
 • Bài thực hành số 5: Cách Triển Khai Dịch Vụ FTP Server Secure trên Windows Server 2025
 • Bài thực hành số 6: Cách Triển Khai Dịch Vụ Web Server Secure Trên Windows Server 2025
 • Bài thực hành số 7: Cách Triển Khai Dịch Vụ Active Directory Certificate Service trên Windows Server 2025 #1
 • Bài thực hành số 8: Cách Triển Khai Dịch Vụ ADDS Trên Windows Server 2025
 • Bài thực hành số 9: Xác thực web và cấu hình FTP server trên Windows Server 2025 như thế nào?
 • Bài thực hành số 10: Cấu hình DNS server & Web Server với Windows Server 2025 Preview như thế nào?
 • Bài thực hành số 11: Install Windows Server 2025

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Cách xác thực Web và cấu hình FTP Server trên Windows Server 2025 Học lập trình web

Cách cấu hình DNS Server và Web Server trên Windows Server 2025 Học lập trình web

Cách cài đặt Windows Server 2025 Preview Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến