Tất cả bài viết  |  Windows Server

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Cách xác thực Web và cấu hình FTP Server trên Windows Server 2025

#windows_server_2025


Nội dung bài học


 • Giới thiệu cách cấu hình xác thực web trên Windows Server 2025
 • Giới thiệu cách cấu hình FTP Server trên Windows Server 2025
 • Giới thiệu cách cài đặt FTP Server
 • Giới thiệu cách cài đặt Web Server
 • Tạo trang FTP Server và kiểm tra truy cập FTP Server

Link xem bài viết: https://youtu.be/8wcohvtrI8A

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Tổng hợp các bài thực hành hay về quản trị mạng Windows Server Học lập trình web

Cách cấu hình DNS Server và Web Server trên Windows Server 2025 Học lập trình web

Cách cài đặt Windows Server 2025 Preview Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến