Tất cả bài viết  |  Lập trình IoT - AIoT

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Tổng hợp các bài thực hành hay về lập trình IoT & AIoT

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ các kiến thức cơ bản về lập trình IoT và AIoT, hãy cùng mình khám phá thế giới IoT


IOT Programming

Nội dung các bài học

 • Bài 1: Hệ Thống Thời Gian Thực Là Gì? Cách Hoạt Động Như Thế Nào?
 • Bài 2: IoT Framework là gì? Cách Hoạt Động Như Thế Nào?
 • Bài 3: Message Queue Telemetry Transport Là Gì? Cách Thức Hoạt Động Như Thế Nào?
 • Bài 4: Kiến Trúc AWS IoT là gì? Cách Thức Hoạt Động Như Thế Nào?
 • Bài 5: Kiến Trúc Một Hệ Thống IoT có gì?
 • Bài 6: Amazon Kinesis Là Gì? Cách Thức Hoạt Động
 • Bài 7: Amazon Glue Là Gì - Cách Thức Tạo Luồng Chuyển Với Kinesis Firehose
 • Bài 8: Interrupt Là Gì - Cách Thức Hoạt Động
 • Bài 9: Software Timers Là Gì - Cách Quản Lý Software Timers
 • Bài 10: Mutex Là Gì - Cách Thức Tạo Mutex
 • Bài 11: Timer Counter Là Gì - Cách Ứng Dụng Timer Counter Trong Lập Trình RTOS
 • Bài 12: Timer Counter Là Gì - Cách Định Thời Cho Các Bộ Timer Counter
 • ...

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất

Tìm kiếm phổ biến