Tất cả bài viết  |  CyberSecurity

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

10 mối nguy và lỗ hổng IoT thường gặp

#iot_security


Nội dung bài học


 • Giới thiệu các mối nguy và lỗ hổng IoT thường gặp
 • Giới thiệu OWASP  IoT TOP 10
 • Giới thiệu mối nguy Mật Khẩu Yếu
 • Giới thiệu mối nguy Dịch Vụ Mạng Không An Toàn
 • Giới thiệu mối nguy Giao Diện Hệ Sinh Thái Không An Toàn
 • Giới thiệu mối nguy Thiếu Cơ Chế Cập Nhật An Toàn
 • Giới thiệu mối nguy Sử Dụng Các Thành Phần Không An Toàn Hoặc Lỗi Thời
 • Giới thiệu mối nguy Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Không Đủ
 • Giới thiệu mối nguy Truyền Và Lưu Trữ Dữ Liệu Không An Toàn
 • Giới thiệu mối nguy Thiếu Quản Lý Thiết Bị
 • Giới thiệu mối nguy Các Cài Đặt Mặc Định Không An Toàn
 • Giới thiệu mối nguy Thiếu Các Biện Pháp Gia Cố Vật Lý
 • Giới thiệu Các Bề Mặt Tấn Công IoT
 • Mối nguy Tấn Công Bộ Nhớ Thiết Bị
 • Mối Nguy Kiểm Soát Truy Cập Hệ Sinh Thái
 • Mối Nguy Giao Diện Vật Lý Thiết Bị
 • Mối Nguy Giao Diện Web Thiết Bị
 • Mối Nguy Firmware Thiết Bị
 • Mối Nguy Dịch Vụ Mạng Trong Thiết Bị
 • Mối Nguy Giao Diện Quản Trị Thiết Bị
 • Mối Nguy Lưu Trữ Dữ Liệu Cục Bộ
 • Mối Nguy Giao Diện Web Đám Mây
 • Mối Nguy Cơ Chế Cập Nhật
 • Mối Nguy Backend API Của Bên Thứ Ba
 • Mối Nguy Ứng Dụng Di Động
 • Mối Nguy Lưu Lượng Mạng
 • Giới thiệu các kiểu tấn công IoT
 • Kiểu tấn công IoT thông qua Lỗ Hổng HVAC
 • Kiểu tấn công IoT Blueborne
 • Kiểu tấn công IoT DDoS
 • Kiểu tấn công IoT Jam and Replay
 • Kiểu tấn công IoT Jamming

  Link xem bài viết: https://youtu.be/IxdTp5WP2Sc

  Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
  Bạn có thể quan tâm

  Cách tạo tương tác https với Burp Suite Học lập trình web

  Cách tạo Proxy với Burp Suite Học lập trình web

  Cách mô phỏng thiết bị IoT Học lập trình web

  Tìm kiếm phổ biến