Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Dreamweaver

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo và quản lý website trong Dreamweaver CS4

Việc tạo & quản lý website trong Dreamweaver giúp chúng ta quản lý các trang web nhanh và hiệu quả hơn.


+ Để tạo website trong Dreamweaver hãy chọn menu Site -> Manage Sites
+ Click nút New -> chọn Site
+ Chọn Tab Basic
+ Nhập tên website: tự đặt, click nút Next
+ Chọn No
+ Click nút Browse for File, chọn ổ đĩa C, click nút Create New Folder hãy tạo một thư mục tên tuỳ ý, sau đó chọn thư mục đó, chọn Select, kiểm tra đúng đường dẫn hay chưa? nếu chưa đúng tự nhập vào đường dẫn tới thư mục vửa tạo.
+ Click nút Next
+ Trong menu chọn None
+ Click nút Next, Click nút Done

Cách tạo thư mục chứa dữ liệu trong website:


+ Click phải chuôt vào website , chọn menu New Folder, đặt tên thư mục (chú ý tên thư mục không viết tiếng việt và không có khoảng trắng và nên đặt tên bằng chữ thường.
+ Hãy tạo các thư mục images, js, css trong thư mục gốc của website

Cách tạo trang web:

+ Click phải chuột vào website , chọn menu New File, đặt tên cho trang web (đặt tên bằng chữ thường, không có tiếng Việt và không có khoảng trắng) và trang web phải có đuôi là .html
+ Hãy tạo các trang web tên: index.html, gioithieu.html, dichvu.html, sanpham.html, tintuc.html, tuyendung.html, lienhe.html trong thư mục gốc của website.
Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách khai báo kết nối database MySQL trong Dreamweaver

Cách khai báo website trong Dreamweaver CC

Tìm hiểu cách chèn table vào trang web bằng Dreamweaver

Hướng dẫn làm quen với giao diện chương trình Adobe Dreamweaver CS4

Tìm kiếm phổ biến