Tất cả bài viết  |  Firewall

Bài 6: Tạo quy tắc cho phép các VLAN truy cập Internet

Trong bài thực hành này các bạn sẽ được hướng dẫn cách Tạo quy tắc để cho phép các VLAN truy cập Internet

Nội dung bài thực hành

  • Tạo quy tắc cho phép VLAN10 & VLAN20_Wifi_Marketing đi Internet
  • Tạo quy tắc cho phép VLAN20_Wifi_marketing đi Internet
  • Kiểm tra máy tính trong VLAN20_Wifi_marketing đi Internet
  • Tạo Rule cấm VLAN20_WIFI_MARKETING truy cập IP WAN của pfSense
  • Tạo quy tắt từ cấm VLAN20_WIFI_MARKETING truy cập IP LAN của pfSense
  • Tạo quy tắt cho phép VLAN 10 truy cập Internet

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Bài 25: Tạo Rule cho phép Publish FTPS cho VLAN10 Học lập trình web

Bài 24: Giám sát mạng với Snort Ruleset Học lập trình web

Bài 23: Cấu hình Snort hành động như IDS hoặc IPS Học lập trình web

Bài 22: Quét cổng & Khóa IP với Snort Học lập trình web

Bài 21: Cài đặt Snort Học lập trình web

Bài 20: Triễn khai Web Server nội bộ - NAT HTTP - HTTPS trên pfSense Học lập trình web

Bài 19: Publish NAT FTPS trên Firewall pfSense Học lập trình web

Bài 18: Hướng dẫn NAT FTPS cho VLAN10 trên Firewall pfSense Học lập trình web

Bài 17: Cấu hình VPN Client to Site trên pfSense Firewall Học lập trình web

Bài 16: Tạo Captive Portal Wifi Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến