Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Flash

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Cách tạo chuyển động dạng frame by frame với Flash CS6

Hướng dẫn cách tạo chuyển động dạng frame by frame với Flash CS6Tạo chuyển động dạng frame by frame với Flash CS6

Download dữ liệu mẫu cho bài thực hành tại đây.
Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn kỹ thuật tạo Shape Tween với Flash CS6

Hướng dẫn cách tạo chuyển động Frame By Frame

Hướng dẫn tạo hiệu ứng xoay cho đối tượng với motion tween Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến