Tất cả bài viết  |  CSS3

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Cách tạo và định dạng checkbox bằng CSS3

Hướng dẫn tạo và định dạng checkbox bằng CSS3

Phần CSS
input[type=checkbox] 
{ 
 display: none;
}

input[type=checkbox] + label 
{ 
display: inline-block; 
background-color: #DB574D; 
color: white; 
font-family: sans-serif; 
font-size: 14px; 
font-weight: bold; 
height: 30px; 
line-height: 30px; 
position: relative; 
text-transform: uppercase; 
width: 80px;
}

input[type=checkbox] + label,input[type=checkbox] + label i { 
-webkit-transition: all 200ms ease; 
-moz-transition: all 200ms ease; 
-o-transition: all 200ms ease; 
transition: all 200ms ease;
}

input[type=checkbox]:checked + label { 
background-color: #67B04F;
}

input[type=checkbox] + label:before,input[type=checkbox] + label:after,input[type=checkbox] + label i { 
width: 50%; 
display: inline-block; 
height: 100%; 
text-align: center;
}

input[type=checkbox] + label:before { 
content: attr(data-text-true);
}

input[type=checkbox] + label:after { 
content: attr(data-text-false);
}

input[type=checkbox] + label i { 
top: 10%; 
background-color: white; 
height: 80%; 
left: 5%; 
position: absolute; 
width: 45%;
}

input[type=checkbox]:checked + label i { 
left: 50%;
}
Phần HTML
 Bạn có muốn học Khóa học Chuyên Viên Website Lành Nghề Online? 
 

Bạn có muốn học Khóa học Lập Trình PHP CƠ Bản Online?

Bạn có muốn học khóa học Lập Trình HTML5/CSS3/RWD/JS Online

Bạn có muốn học khóa học Thiết Kế Giao Diện Website Online
Xem  demo Tải Code Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Cách tạo hiệu ứng Hover Effects cho hình ảnh bằng CSS3 Transitions Học lập trình web

Cách tạo hiệu ứng Hover Effects cho hình ảnh Học lập trình web

Tìm hiểu cách sử dụng CSS3 Transitions để tạo hiệu ứng Hover Học lập trình web

Thiết kế hiệu ứng cho hình bằng CSS3 Animations Học lập trình web

Tạo hiệu ứng cho hình ảnh với CSS3 Animations và Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng cho nút bằng CSS3 Học lập trình web

Tạo hiệu ứng cho trang sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo trang trình bày sản phẩm bằng Bootstrap với hiệu ứng CSS3 Học lập trình web

Hướng dẫn tạo trang trình bày sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo border với hiệu ứng bằng CSS3 & JQUERY Học lập trình web