Bootstrap » Bootstrap progress bars

Cách tạo thanh tiến trình bằng Bootstrap với hiệu ứng CSS3 Gradient & Animate

Cách tạo thanh tiến trình bằng Bootstrap với hiệu ứng CSS3 Gradient & Animate Học lập trình web miễn phí

Trong bài thực hành hướng dẫn thiết kế web bằng Bootstrap này các Bạn sẽ được chỉ cách cách tạo thanh tiến trình bằng Bootstrap kết hợp với hiệu ứng CSS3 Gradient & CSS3 Animate

15/05/2016 9:42 PM   Bootstrap  Xem (3488)   Học thiết kế web giá rẻ

1