Tất cả bài viết  |  Bootstrap

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Cách tạo thông báo tự đóng bằng Bootstrap

Trong bài học lập trình web này các Bạn sẽ được Cách tạo thông báo tự đóng bằng Bootstrap

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
 

Cách tạo thông báo tự đóng bằng Bootstrap


Đăng ký thành viên VIP365

Thỏa sức học thiết kế web và lập trình web với tài khoản VIP365 tại website hocwebgiare.com
Học phí: 500.000đ /1 năm
Áp dụng: Từ 24/02/2017 đến 28/02/2017
Ngày hết hạn đăng ký: Ngày 28/02/2017
Liên hệ: 0199 257 6350 - 0932 152 592

Đăng ký thành viên VIP365

Thỏa sức học thiết kế web và lập trình web với tài khoản VIP365 tại website hocwebgiare.com
Học phí: 500.000đ /1 năm
Áp dụng: Từ 24/02/2017 đến 28/02/2017
Ngày hết hạn đăng ký: Ngày 28/02/2017
Liên hệ: 0199 257 6350 - 0932 152 592

Đăng ký thành viên VIP365

Thỏa sức học thiết kế web và lập trình web với tài khoản VIP365 tại website hocwebgiare.com
Học phí: 500.000đ /1 năm
Áp dụng: Từ 24/02/2017 đến 28/02/2017
Ngày hết hạn đăng ký: Ngày 28/02/2017
Liên hệ: 0199 257 6350 - 0932 152 592

Đăng ký thành viên VIP365

Thỏa sức học thiết kế web và lập trình web với tài khoản VIP365 tại website hocwebgiare.com
Học phí: 500.000đ /1 năm
Áp dụng: Từ 24/02/2017 đến 28/02/2017
Ngày hết hạn đăng ký: Ngày 28/02/2017
Liên hệ: 0199 257 6350 - 0932 152 592

Bước 2: Định dạng CSS
.alert-message{  
margin: 20px 0;  
padding: 20px;  
border-left: 3px solid #eee;
}

.alert-message h4{  
margin-top: 0;  
margin-bottom: 5px;
}

.alert-message p:last-child{  
margin-bottom: 0;
}

.alert-message code{  
background-color: #fff;  
border-radius: 3px;
}

.alert-message-success{  
background-color: #F4FDF0;  
border-color: #3C763D;
}

.alert-message-success h4{  
color: #3C763D;
}

.alert-message-danger{  
background-color: #fdf7f7;  
border-color: #d9534f;
}

.alert-message-danger h4{  
color: #d9534f;
}

.alert-message-warning{  
background-color: #fcf8f2;  
border-color: #f0ad4e;
}

.alert-message-warning h4{  
color: #f0ad4e;
}

.alert-message-info{  
background-color: #f4f8fa;  
border-color: #5bc0de;
}

.alert-message-info h4{  
color: #5bc0de;
}
.alert-message-default{  
background-color: #EEE;  
border-color: #B4B4B4;
}

.alert-message-default h4{  
color: #000;
}

.alert-message-notice{  
background-color: #FCFCDD;  
border-color: #BDBD89;
}

.alert-message-notice h4{  
color: #444;
}
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap và Font awesome
 
 
 
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Bước 5: Tạo chức năng đóng bằng JQUERY
$(document).ready(function () {     
$('.alert-autocloseable-success').hide();	
	$('.alert-autocloseable-warning').hide();	
	$('.alert-autocloseable-danger').hide();	
	$('.alert-autocloseable-info').hide();	
	$('#autoclosable-btn-success').click(function() {	
		$('#autoclosable-btn-success').prop('disabled', true);	
		$('.alert-autocloseable-success').show();	
		$('.alert-autocloseable-success').delay(5000).fadeOut( 'slow', function() {	
			$('#autoclosable-btn-success').prop('disabled', false);	
		});
		});	
	$('#normal-btn-success').click(function() {	
		$('.alert-normal-success').show();		});	
	$('#autoclosable-btn-warning').click(function() {	
		$('#autoclosable-btn-warning').prop('disabled', true);	
		$('.alert-autocloseable-warning').show();	
		$('.alert-autocloseable-warning').delay(3000).fadeOut( 'slow', function() {
$('#autoclosable-btn-warning').prop('disabled', false);	
		});	
	});	
	$('#normal-btn-warning').click(function() {	
		$('.alert-normal-warning').show();		});	
	$('#autoclosable-btn-danger').click(function() {	
		$('#autoclosable-btn-danger').prop('disabled', true);	
		$('.alert-autocloseable-danger').show();			$('.alert-autocloseable-danger').delay(5000).fadeOut( 'slow', function() {	
			$('#autoclosable-btn-danger').prop('disabled', false);			});		});	
		$('#normal-btn-danger').click(function() {	
		$('.alert-normal-danger').show();		});	
	$('#autoclosable-btn-info').click(function() {	
		$('#autoclosable-btn-info').prop('disabled', true);	
		$('.alert-autocloseable-info').show();

			$('.alert-autocloseable-info').delay(6000).fadeOut( 'slow', function() {	
			$('#autoclosable-btn-info').prop('disabled', false);			});		});	
	$('#normal-btn-info').click(function() {			$('.alert-normal-info').show();	
	});	
	$(document).on('click', '.close', function () {			$(this).parent().hide();  	
});
});
Xem  demo Tải Code Chat với hocwebgiare.com
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web