Bootstrap » Bootstrap accordion

Thiết kế chương trình Xổ số tự chọn Jackpot Mega 6/45 bằng Bootstrap (Phần 1)

Thiết kế chương trình Xổ số tự chọn Jackpot Mega 6/45 bằng Bootstrap (Phần 1) Học lập trình web miễn phí

Trong bài học thiết kế web này các Bạn sẽ được học cách Thiết kế chương trình Xổ số tự chọn Jackpot Mega 6/45 bằng Bootstrap
Chương trình bao gồm 4 phần
Phần 1: Thiết kế giao diện chương trình Xổ số tự chọn Jackpot Mega 6/45 bằng Bootstrap
Phần 2: Xử lý phần chọn số
Phần 3: Thiết kế Database cho chương trình
Phần 4: Xử lý đặt vé xố tự chọn Online

01/01/2017 5:32 PM   Bootstrap  Xem (1929)   Học thiết kế web giá rẻ

1 2