Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Bootstrap

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap

Trong bài học lập trình Bootstrap này các Bạn sẽ được Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap cho website

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
 
a:hover,a:focus{  
text-decoration: none;  
outline: none;
}

#accordion .panel{  
border: none;  
box-shadow: none;  
border-radius: 0;  
text-align: right;
}

#accordion .panel-heading{  
padding: 0;  
border: none;
}

#accordion .panel-title a{  
display: block;  
padding: 10px 50px 10px 20px;  
background: #fff;  
font-size: 16px;  
font-weight: 600;  
color: #c52d37;  
position: relative;  
transition: all 0.3s ease 0s;
}

#accordion .panel-title a:after,
#accordion .panel-title a.collapsed:after{  
content: "\f068";  
font-family: fontawesome;  
width: 30px;  
height: 30px;  
line-height: 30px;  
border-radius: 50%;  
text-align: center;  
border: 1px solid #c52d37;  
font-size: 15px;  
font-weight: normal;  
color: #c52d37;  
position: absolute;  
top: 2px;  
right: 0;  
transition: all 0.5s ease 0s;}#accordion .panel-title a.collapsed:after{  
content: "\f067";
}

#accordion .panel-body{  
padding: 10px 50px 10px 20px;  
border: none;  
font-size: 14px;  
color: #888;  
line-height: 25px;
}
Bước 2: Tạo cấu trúc CSS
 
 

Khóa học Lập trình Bootstrap, HTML5, CSS3, RWD, JS

Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 1)

Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 2)

Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 3)

Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Button Groups trong Bootstrap (Bài 1)

Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navs trong Bootstrap (Bài 2)

Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap (Bài 3)

Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Alerts trong Bootstrap (Bài 1)

Hướng dẫn cách sử dụng Typography trong Bootstrap (Bài 2)

Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab trong Bootstrap (Bài 3)

Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap
 
 
Bước 5: Gọi thư viện JQUERY
 
Xem  demo Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Panel Fullscreen Toggle Học lập trình web