Tất cả bài viết  |  Bootstrap

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Cách tạo trang Accordion bằng Bootstrap

Trong bài thực hành học thiết kế web này các Bạn sẽ được Hướng dẫn cách tạo trang Accordion bằng Bootstrap

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML cho Accordion
 
 

Hướng dẫn tạo Accordion bằng Bootstrap

Thời gian học: 8 tháng + 2 tháng hướng dẫn đề tài

Được học thử 2 tuần.

Cam kết chất lượng đào tạo.

Học phí: 3.200.000 VND

Học phí khuyến học : 1.990.000 VND (Giảm 38%)

Thời gian học: 3 tháng + 1 tháng hướng dẫn đề tài

Được học thử 2 tuần.

Cam kết chất lượng đào tạo.

Học phí: 1.000.000 VND

Học phí khuyến học: 700.000 VND (Giảm 30%) + Tặng khóa học Lập trình HTML5,CSS3,RWD,JS, Bootstrap Online

Thời gian học: 4 tháng

Được học thử 2 tuần.

Cam kết chất lượng đào tạo.

Học phí: 1.800.000 VND

Học phí khuyến học: 1.000.000 VND (Giảm 44%) + Tặng khóa học Lập trình PHP cơ bản Online

Thời gian học: 3 tháng

Được học thử 2 tuần.

Cam kết chất lượng đào tạo.

Học phí: 1.200.000 VND

Học phí khuyến học : 700.000 VND (Giảm 42%) + Tặng khóa học Lập trình PHP cơ bản Online

Bước 2: Định dạng CSS
 
 
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap và Font Awesome
 
 
  
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Xem  demo Tải Code Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Tổng hợp các bài học hay về kỹ thuật thiết kế giao diện web với Fireworks Học lập trình web

Tổng hợp các bài học hay về lập trình hướng đối tượng PHP cơ bản Học lập trình web

Tổng hợp các bài học hay về lập trình bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ScrollSpy (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ScrollSpy (Phần 1) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Javascript Modal (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Javascript Modal (Phần 1) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Tooltip trong Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap (Phần 1) Học lập trình web