Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Bootstrap

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap

Trong bài học lập trình Bootstrap này các Bạn sẽ được Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap cho website

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
 

VIP CARD 365

Thỏa sức học thiết kế web & lập trình web với tài khoản VIP365 tại website hocwebgiare.com

VIP CARD 365

Thỏa sức học thiết kế web & lập trình web với tài khoản VIP365 tại website hocwebgiare.com

Bước 2: Tạo cấu trúc CSS
.box > .icon {	text-align: center;	position: relative;}.box > .icon > .image {	position: relative;	z-index: 2;	margin: auto;	width: 88px;	height: 88px;	border: 8px solid white;	line-height: 88px;	border-radius: 50%;	background: rgb(170,196,196);	vertical-align: middle;}.box > .icon:hover > .image {	background: #6CB4C4;}.box > .icon > .image > i {	font-size: 36px !important;	color: #fff !important;}.box > .icon:hover > .image > i {	color: white !important;}.box > .icon > .info {	margin-top: -24px;	background: rgba(0, 0, 0, 0.04);	border: 1px solid #e0e0e0;	padding: 15px 0 10px 0;}.box > .icon:hover > .info {	background: rgba(0, 0, 0, 0.04);	border-color: #e0e0e0;	color: white;}.box > .icon > .info > h3.title {	font-family: "Quicksand", sans-serif !important;	font-size: 28px;	color: #222;	font-weight: 500;}.box > .icon > .info > p {	font-family: "Quicksand", sans-serif !important;	font-size: 15px;	color: #666;	line-height: 1.5em;	margin: 20px;}.box > .icon > .info > .more a {	font-family: "Quicksand", sans-serif !important;	font-size: 12px;	color: #222;	line-height: 12px;	text-transform: uppercase;	text-decoration: none;}.box > .icon:hover > .info > .more > a {	color: #fff;	padding: 6px 8px;	background-color: #63B76C;}.box .space {	height: 2px;	background-color: #6CB4C4;}.btn-default {	font-family: "Quicksand", sans-serif;	background-color: #75b1ae;	color: #FFFFFF;}.btn-default a:link {	text-decoration:none;	color:#000000;}.btn-default a:visited {	text-decoration:none;	color:#FFFFFF;}      
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap
 
 
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Xem  demo Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Panel Fullscreen Toggle Học lập trình web