Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Bootstrap

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav

Trong bài Học lập trình web này các Bạn sẽ được Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav cho website.

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
 
Bước 2: Tạo cấu trúc CSS
.navbar-brand{  
padding: 29px 15px;  
height: auto;
}

nav.navbar.bootsnav{  
border: none;  
margin-bottom: 150px;
}

.navbar-nav{  
float: left;
}

nav.navbar.bootsnav ul.nav > li > a{  
color: #474747;  
text-transform: uppercase;  
padding: 30px;
}

nav.navbar.bootsnav ul.nav > li:hover{  
background: #f4f4f4;
}

.nav > li:after{  
content: "";  
width: 0;  
height: 5px;  
background: #34c9dd;  
position: absolute;  
bottom: 0;  
left: 0;  
transition: all 0.5s ease 0s;
}

.nav > li:hover:after{  
width: 100%;
}

nav.navbar.bootsnav ul.nav > li.dropdown > a.dropdown-toggle:after{  
content: "+";  
font-family: 'FontAwesome';  
font-size: 16px;  
font-weight: 500;  
position: absolute;  
top: 35%;  
right: 10%;  
transition: all 0.4s ease 0s;
}

nav.navbar.bootsnav ul.nav > li.dropdown.on > a.dropdown-toggle:after{  
content: "f105";  
transform: rotate(90deg);
}

.dropdown-menu.multi-dropdown{  
position: absolute;  
left: -100% !important;
}

nav.navbar.bootsnav li.dropdown ul.dropdown-menu{  
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);  
border: none;
}

@media only screen and (max-width:990px){  
nav.navbar.bootsnav ul.nav > li.dropdown > a.dropdown-toggle:after,  nav.navbar.bootsnav ul.nav > li.dropdown.on > a.dropdown-toggle:after{ 
content: " "; 
}  

.dropdown-menu.multi-dropdown{ 
left: 0 !important; 
}  
nav.navbar.bootsnav ul.nav > li:hover{ 
background: transparent; 
} 
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap, BootNav và Font awesome
 
 
 
  
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Xem  demo Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Panel Fullscreen Toggle Học lập trình web