Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Bootstrap

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap

Trong bài học lập trình Bootstrap này các Bạn sẽ được Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap cho website

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
 

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap

Nội dung chi tiết của sản phẩm

Nội dung về bài viết

Nội dung bình luận

Bước 2: Tạo cấu trúc CSS
.panelbox.nav-tabs {    
border-color:transparent;  
}  

.panelbox.nav-tabs>.active>a,
.panelbox.nav-tabs>.active:hover>a,
.panelbox.nav-tabs a,
.panelbox.nav-tabs a:hover{    
background-color:transparent!important;    
border-color:transparent!important;    
border-radius:0px!important;    
color:white!important;    
font-size:18px;  
}       

.panelFilter {    
border-color: #3D9970;    
-webkit-transition: border-color 4s ease-out;    
-moz-transition: border-color 4s ease-out;    
-o-transition: border-color 4s ease-out;    
transition: border-color 4s ease-out;  
}
  

.panelFilter > .panel-heading {    
color: #ffffff;    
background-color: #3D9970;    
border-color: #3D9970;    
-webkit-transition: background-color 4s ease-out;    
-moz-transition: background-color 4s ease-out;    
-o-transition: background-color 4s ease-out;    
transition: background-color 4s ease-out;  
}    

.panelResults {    
border-color: #FF4136;    
-webkit-transition: border-color 4s ease-out;    
-moz-transition: border-color 4s ease-out;    
-o-transition: border-color 4s ease-out;    
transition: border-color 4s ease-out;  
}
  

.panelResults > .panel-heading {    
color: #ffffff;    
background-color: #FF4136;    
border-color: #FF4136;    
-webkit-transition: background-color 4s ease-out;    
-moz-transition: background-color 4s ease-out;    
-o-transition: background-color 4s ease-out;    
transition: background-color 4s ease-out;  
}  

.panelMetrics {    
border-color: #0074D9;    
-webkit-transition: border-color 4s ease-out;    
-moz-transition: border-color 4s ease-out;    
-o-transition: border-color 4s ease-out;    
transition: border-color 4s ease-out;  
}  

.panelMetrics > .panel-heading {    
color: #ffffff;    
background-color: #0074D9;    
border-color: #0074D9;    
-webkit-transition: background-color 4s ease-out;    
-moz-transition: background-color 4s ease-out;    
-o-transition: background-color 4s ease-out;    
transition: background-color 4s ease-out;  
}
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap
 
 
Bước 5: Gọi thư viện JQUERY
 
Bước 5: Tạo hiệu ứng đổi màu bằng JQUERY
$(function() {   
$('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function (e) {      
var target = $(e.target).attr("href")      
if (target == "#tabFilters")      {        
$('#panelBox').removeClass();        
$('#panelBox').addClass('panel panelBox panelFilter');      
}      
if (target == "#tabResults") {        
$('#panelBox').removeClass();        
$('#panelBox').addClass('panel panelBox panelResults');      
}      
if (target == "#tabMetrics") {        
$('#panelBox').removeClass();        
$('#panelBox').addClass('panel panelBox panelMetrics');      
}    
})
;}); 
Xem  demo Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Panel Fullscreen Toggle Học lập trình web