Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tạo Components trong Angular

Hướng dẫn cách tạo một dự án Angular

Tìm kiếm phổ biến