Tất cả bài viết  |  Lập trình Angular

Hướng dẫn cách tạo Components trong Angular

Bài thực hành này sẽ hướng dẫn cách tạo Components trong Angular

Nội dung bài học:

  • Tạo Components trong Angular
  • Lệnh ng g component
  • Lệnh ng serve

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tạo một dự án Angular

Cài đặt GitHub trên Windows

Tìm kiếm phổ biến