Tất cả bài viết  |  Lập trình Angular

Hướng dẫn cách tạo một dự án Angular

Bài thực hành này sẽ hướng dẫn cách tạo một dự án Angular

Nội dung bài thực hành:

  • Tạo dự án Angular
  • Lệnh node -v
  • Lệnh npm -v
  • Lệnh npm install
  • Lệnh ng --version
  • Lệnh ng new
  • Lệnh ng serve
  • Lệnh ng serve --open

Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tạo Components trong Angular

Cài đặt GitHub trên Windows

Tìm kiếm phổ biến