Tất cả bài viết  |  Lập trình HTML5

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn tạo hiệu ứng tuyết rơi bằng HTML5 Canvas

Hướng dẫn tạo hiệu ứng tuyết rơi bằng HTML5 Canvas

Phần định nghĩa nội dung HTML cho trang web
 
 
 
 

Tạo hiệu ứng tuyết rơi bằng HTML5 Canvas

Phần định nghĩa CSS cho trang web
body {   
background: #090b44; 
/* Old browsers */   
background: -moz-radial-gradient(center, ellipse cover, #090b44 0%, #00001c 100%); 
/* FF3.6+ */   
background: -webkit-gradient(radial, center center, 0px, center center, 100%, color-stop(0%,#090b44), color-stop(100%,#00001c)); 
/* Chrome,Safari4+ */   
background: -webkit-radial-gradient(center, ellipse cover, #090b44 0%,#00001c 100%); 
/* Chrome10+,Safari5.1+ */   
background: -o-radial-gradient(center, ellipse cover, #090b44 0%,#00001c 100%); 
/* Opera 12+ */   
background: -ms-radial-gradient(center, ellipse cover, #090b44 0%,#00001c 100%); 
/* IE10+ */   
background: radial-gradient(ellipse at center, #090b44 0%,#00001c 100%); 
/* W3C */   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#090b44', endColorstr='#00001c',GradientType=1 ); 
/* IE6-9 fallback on horizontal gradient */   
padding: 0;   
text-align: center;   
font-family:Arial;   
position: relative;   
margin: 0;   
height: 100%;   
padding-bottom: 50px;  
}    

.wrapper {  	
height: auto !important;  	
height: 100%;  	
margin: 0 auto;   	
overflow: hidden;  
}   

h1 {   
margin-top: 100px;   
color:#FFFFFF;   
text-shadow: 0 1px 5px rgba(0,0,0,0.5);   
margin-bottom: 5px;   
font-size: 70px;   
letter-spacing: -4px;  
}    

.main {   
float: left;   
width: 100%;   
margin: 0 auto;  
}  

.header {   
position: relative;  
}	

	a {   
text-decoration: none;	 
color:#1DF803;  
}    

.main h1 {   
padding:20px 50px;   
float: left;   
width: 100%;   
font-size: 40px;   
box-sizing: border-box;   
-webkit-box-sizing: border-box;   
-moz-box-sizing: border-box;   
font-weight: 100;   
margin: 0;   
padding-top: 25px;   
font-family:Arial;   
letter-spacing: 2px;  

}         
canvas {   
display: block;   
width: 100%;   
height: 100%;   
top: 0;   
left: 0;   
position: fixed;  
}    
canvas.flare 
{   
opacity: 0.5;  
}
  

.snowWindPower {    
padding: 10px;    
width: 90px;    
border: none;    
border-radius: 3px;    
font-size: 33px;    
background: rgba(0, 0, 0, 0.31);    
color: white;  
}
Phần định nghĩa JQUERY
$(document).ready( function() {	   
$("canvas.flare").let_it_snow({ 	   
windPower: 0, 	   
speed: 0, 	   
color: "#392F52", 	   
size:120, 	   
opacity: 0.00000001, 	   
count: 40, 	   
interaction: false 	  
});

$("canvas.snow").let_it_snow({  	   
windPower: 4,  	   
speed: 1,  	   
count: 250,  	   
size: 0  	  
});

$(".snowWindPower").on("change", function () {        
$("canvas.snow").trigger("letItSnow", ["windPower", parseInt($(this).val())]);      
});	 }
);	
Xem  demo Tải Code Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 42) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 41) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 40) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 39) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 38) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 37) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 36) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 35) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 34) Học lập trình web

Thiết kế giao diện website tin tức bằng HTML5,CSS3,RWD (Phần 33) Học lập trình web

Tìm kiếm phổ biến