Tất cả bài viết  |  Lập trình Jquery

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ cầu vòng

Trong bài học thiết kế web này các Bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ cầu vòng với thư viện JQUERY Rainbow.js

Bước 1: Chuẩn bị nội dung HTML
 
 

WELCOME TO HOCWEBGIARE

HỌC THIẾT KẾ WEB GIÁ RẺ

ĐÀO TẠO THIẾT KẾ WEB LÀNH NGHỀ

Bước 2: Định nghĩa CSS cho thẻ H1
 
 
Bước 3: Gọi thư viện Jquery Rainbow.js

Bước 4: Áp dụng hiệu ứng Rainbow cho các đoạn tiêu đề
 
Xem  demo Tải Code Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền
Bạn có thể quan tâm

Tạo hiệu ứng phóng to sản phẩm Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Slide bài viết bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Slidebox quảng cáo bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo menu dọc cho website Học lập trình web

Cách tạo chức năng xem thêm bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Marquee bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Menu dọc theo chuẩn RWD Học lập trình web

Hướng dẫn tạo chữ lật bằng JQUERY Học lập trình web

Hướng dẫn sử dụng jQuery End Page Box để tạo quảng cáo góc phải trang web Học lập trình web

Hướng dẫn tạo cửa sổ Popup đơn giản bằng JQUERY Học lập trình web