Tất cả bài viết  |  Lập trình Jquery

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn tạo cửa sổ Popup đơn giản bằng JQUERY

Hướng dẫn tạo cửa sổ Popup đơn giản bằng HTML,CSS,JQUERY

Phần định nghĩa HTML cho liên kết và nội dung cần Popup
 
 

Tạo cửa sổ Popup đơn giản bằng JQUERY

Chương trình khuyến mãi đặc biệt các Khóa học thiết kế web online với nhiều quà tặng hấp dẫn tại website http://hocwebgiare.com nhân dịp lễ 30/04 & 01/05

Phần định nghĩa CSS cho cửa sổ Popup & nội dung trong trang web
body { 
background:#054902; 
font-size:18px; 
line-height: 32px; 
color: #fff; 
word-wrap:break-word !important; 
font-family: Arial; 
}

h1 { 
font-size: 36px; 
text-align: center; 
line-height: 1.5; 
color: #FFF;
} 


h3 { 
font-size: 20px; 
text-align: center; 
color: #FFF;
}


a { 
 color: #FFF;
}

p {  
font-size:22px;  
line-height:40px;  
}  
.dummy-text {  
width:50%;  
margin: 100px auto;  
}

.modalwindow {  
position:fixed;  
width:440px;  
height:200px;  
display:none;  
z-index:9999;  
padding:20px;
}

.modalwindow {  
min-width: 300px;  
width: -webkit-min-content;  
width: -moz-min-content;  
width: min-content;  
height:auto;  
background: #dd3333;  
font-size: 18px;  
color: #FFF;
}

.modalwindow h3 {  
margin: 0 0 15px 0;  
padding: 0;  
border-bottom: 1px solid #000;  
width: 100%;  
display: block;
}

.modalwindow h3 span a {  
float: right;  
text-decoration: none;  
color: #000;

}
Phần script JQUERY để mở cửa sổ Popup
$(document).ready(function() {     
$('a[name=modal]').click(function(e) {         
e.preventDefault();        
var id = $(this).attr('href');          
var winH = $(window).height();    
var winW = $(window).width();               
$(id).css('top', winH/2-$(id).height()/2);    
$(id).css('left', winW/2$(id).width()/2);
$(id).fadeIn(500);     
});
      
$('.modalwindow .close').click(function (e) {    
    e.preventDefault();
    $('.modalwindow').fadeOut(500);
  });
});
Xem  demo Tải Code Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Tạo hiệu ứng phóng to sản phẩm Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Slide bài viết bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Slidebox quảng cáo bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo menu dọc cho website Học lập trình web

Cách tạo chức năng xem thêm bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Marquee bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ cầu vòng Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Menu dọc theo chuẩn RWD Học lập trình web

Hướng dẫn tạo chữ lật bằng JQUERY Học lập trình web

Hướng dẫn sử dụng jQuery End Page Box để tạo quảng cáo góc phải trang web Học lập trình web