Tất cả bài viết  |  Lập trình Jquery

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Tạo hiệu ứng phóng to sản phẩm

Trong bài Học lập trình web này các Bạn sẽ được Hướng dẫn cách tạo Tạo hiệu ứng phóng to sản phẩm

Bước 1: Chuẩn bị các tập tin
 
 Chép tập tin xzoom.min.js or xzoom.js bỏ vào trong thư mục javascript của Bạn. 
 Chép tập tin xzoom.css bỏ vào thư mục css của Bạn.
 Chép tập tin images/xloading.gif bỏ vào thư mục to your images folder.
Bước 2: Gọi thư viện CSS & ZOOM

 
Bước 3: Chèn các hình ảnh cần Zoom
 
 
Bước 4: Gọi scirpt Zoom
 $(".xzoom, .xzoom-gallery").xzoom({tint: '#333', Xoffset: 15});
Xem  demo Tải Code Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tạo Slide bài viết bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Slidebox quảng cáo bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo menu dọc cho website Học lập trình web

Cách tạo chức năng xem thêm bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Marquee bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ cầu vòng Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Menu dọc theo chuẩn RWD Học lập trình web

Hướng dẫn tạo chữ lật bằng JQUERY Học lập trình web

Hướng dẫn sử dụng jQuery End Page Box để tạo quảng cáo góc phải trang web Học lập trình web

Hướng dẫn tạo cửa sổ Popup đơn giản bằng JQUERY Học lập trình web