Tất cả bài viết  |  Lập trình Jquery

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Tạo menu Dropdown bằng Jquery

Hướng dẫn tạo menu Dropdown bằng Jquery

Phần định nghĩa CSS
 
.drop-down-list {
   position: relative;
   display: inline-block;
   height: 20px;
   text-align: left;
   width: 300px;
}
  
.drop-down-list input {
   display: none;  
}
  
.drop-down-list div {   
position: absolute;   
max-height: 150px;   
overflow-y: auto;   
width: 100%;  
}
  
.drop-down-list > 
input.active:checked ~ div label {
   display: block;  
}
  
.drop-down-list > input.active:checked ~ div {
   top: 100%;  
}
  
.drop-down-list > input.inactive:checked ~ div {
   display: none;  
}
  
.drop-down-list > input.inactive:checked ~ label.active {
   opacity: 1;  
}
  
.drop-down-list > input.active:checked ~ label.inactive {
   display: block;  
}
  
.drop-down-list > input.active:checked ~ label.active {
   display: none;  
}
  
.drop-down-list > label.active,  .drop-down-list > label.inactive {
   display: none;  
}
  
.drop-down-list > label.active {
   display: block;
   opacity: 0;
   z-index: 10;
}
.drop-down-list > label {
   position: absolute;
   display: block;
   white-space: nowrap;
   width: 100%;
}
.drop-down-list div label {
   display: none;
   width: 100%;
}
.drop-down-list div input:checked + label {
   display: block;
   overflow: hidden;
   white-space: nowrap;
   z-index: 5;
}
.drop-down-list {
   display: inline-block;
   font-family: Arial;
   background-color: #CCCCCC;
   border-radius: 6px;
   color: #5E5E5E;
   height: 34px;
}
.drop-down-list > input:checked ~ div {
   border: 1px solid #CCCCCC;
   width: 94%;
   left: 3%;
}
.drop-down-list label,  .drop-down-list div label {
   font-size: 14px;
   line-height: 14px;
   padding: 10px 3%;
   width: 94%;
}
.drop-down-list div label {
   background-color: #F3F3F3;
}
.drop-down-list > label:after,  .drop-down-list div input:checked + label:after {
   display: block;
   background-color: #CCCCCC;
   content: url(icon.gif);
   padding: 0 10px;
   position: absolute;
   right: 0;
   top: 7px;
}
.drop-down-list div label:hover {
   background-color: #DFDFDF;
}
.drop-down-list div input:checked + label {
   background-color: transparent;
   overflow: hidden;
}
Phần thẻ HTML
 
 
Phần Code Jquery

Xem  demo Tải Code Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Tạo hiệu ứng phóng to sản phẩm Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Slide bài viết bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Slidebox quảng cáo bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo menu dọc cho website Học lập trình web

Cách tạo chức năng xem thêm bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Marquee bằng Jquery Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ cầu vòng Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Menu dọc theo chuẩn RWD Học lập trình web

Hướng dẫn tạo chữ lật bằng JQUERY Học lập trình web

Hướng dẫn sử dụng jQuery End Page Box để tạo quảng cáo góc phải trang web Học lập trình web