Tất cả bài viết  |  Bootstrap

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo nút Outline bằng Bootstrap

Trong bài thực hành này các bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo nút Outline bằng Bootstrap

Bước 1: Dùng HTML tạo các nút
 
 

Hướng dẫn cách tạo nút Outline bằng Bootstrap

Bước 2: Định nghĩa CSS
.btn-outlined {	
border-radius: 0;	
-webkit-transition: all 0.3s;	
-moz-transition: all 0.3s;	
transition: all 0.3s;
}

.btn-outlined.btn-default {	
background: none;	
border: 3px solid #CCC;	
color: #CCC;
}

.btn-outlined.btn-default:hover, .btn-outlined.btn-default:active {	
color: #FFF;	
background-color: #CCC;	
border-top-color: #CCC;	
border-right-color: #CCC;	
border-bottom-color: #CCC;	
border-left-color: #CCC;
}

.btn-outlined.btn-primary {	
background: none;	
border: 3px solid #428bca;	
color: #428bca;
}

.btn-outlined.btn-primary:hover, .btn-outlined.btn-primary:active {	
color: #FFF;	
background: #428bca; 
border-color: #428bca:
}

.btn-outlined.btn-success {	
background: none;	
border: 3px solid #5cb85c;	color: #5cb85c;
}

.btn-outlined.btn-success:hover, .btn-outlined.btn-success:active {	
color: #FFF;	
background: #47a447;
}

.btn-outlined.btn-info {	
background: none;	
border: 3px solid #5bc0de;	color: #5bc0de;
}

.btn-outlined.btn-info:hover, .btn-outlined.btn-info:active {	
color: #FFF;	background: #39b3d7;
}

.btn-outlined.btn-warning {	
background: none;	
border: 3px solid #f0ad4e;	
color: #f0ad4e;
}

.btn-outlined.btn-warning:hover, .btn-outlined.btn-warning:active {	
color: #FFF;	
background: #ed9c28;
}

.btn-outlined.btn-danger {	
background: none;	
border: 3px solid #d9534f;	
color: #d9534f;
}
.btn-outlined.btn-danger:hover, .btn-outlined.btn-danger:active {	
color: #FFF;	
background: #d2322d;
}
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap
 
  
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Xem  demo Chat với hocwebgiare.com
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web