Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Bootstrap

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Hướng dẫn tạo Slide thông tin sản phẩm bằng Bootstrap

Trong bài thực hành này các Bạn sẽ được hướng dẫn tạo Slide thông tin sản phẩm bằng Bootstrap

Bước 1: Dùng HTML chèn các sản phẩm
 
 

Hướng dẫn tạo Slide thông tin sản phẩm bằng Bootstrap

Sản phẩm 1

Sản phẩm 1

Sản phẩm 2

Sản phẩm 2

Sản phẩm 3

Sản phẩm 3

Sản phẩm 4

Sản phẩm 4

Bước 2: Định nghĩa CSS cho sản phẩm
 
 
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap
 
  
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Bước 5: Tạo hiệu ứng Slide bằng JQUERY

Xem  demo Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web