Tất cả bài viết  |  Bootstrap

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Hướng dẫn thiết kế trang Slide ảnh đẹp bằng Bootstrap

Trong bài thực hành học thiết kế web bằng Bootstrap này các Bạn sẽ được Hướng dẫn thiết kế trang Slide ảnh đẹp Việt Nam bằng Bootstrap

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML cho các ảnh cần Slide
 
 

Hướng dẫn thiết kế trang Slide ảnh bằng Bootstrap

Vietnam beautiful pictures

Bước 2: Định dạng CSS
body { 
padding-top: 0px; 
}
h3 {	
color:#3276b1;	
border-bottom:1px solid #3276b1;	
margin-bottom:0;
}
.carousel-control {	
color:#428BCA;	
top:-25px;	
left:auto;	
bottom:auto;	
opacity:1;	
text-shadow:none;
}
.carousel-control:hover { 
color:#d9534f; 
}
.carousel-control.left, .carousel-control.right {	
background-image:none !important;
}
.carousel-control.right { 
right:-10px; 
}
.carousel-control.left { 
right:15px; 
}
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap và Font awesome
 
 
 
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Bước 5: Tạo hiệu ứng Slide bằng JQUERY

Xem  demo Tải Code Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền
Bạn có thể quan tâm

Tổng hợp các bài học hay về kỹ thuật thiết kế giao diện web với Fireworks Học lập trình web

Tổng hợp các bài học hay về lập trình hướng đối tượng PHP cơ bản Học lập trình web

Tổng hợp các bài học hay về lập trình bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ScrollSpy (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ScrollSpy (Phần 1) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Javascript Modal (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Javascript Modal (Phần 1) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Tooltip trong Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap (Phần 1) Học lập trình web