Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Bootstrap

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo Responsive Carousel bằng Bootstrap

Trong bài học thiết kế web này các Bạn sẽ được Hướng dẫn cách tạo Responsive Carousel bằng Bootstrap

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
 

SẢN PHẨM MỚI

Bước 2: Định dạng CSS
#slider-text{ 
padding-top: 10px; 
display: block;
}

#slider-text .col-md-6{ 
overflow: hidden;
}


#slider-text h2 { 
font-family: 'Josefin Sans', sans-serif; 
font-weight: 400; 
font-size: 30px; 
letter-spacing: 3px; 
 margin: 30px auto; 
padding-left: 40px;
}

#slider-text h2::after{ 
border-top: 2px solid #c7c7c7; 
content: ""; 
position: absolute; 
bottom: 35px; 
width: 100%; 
}


#itemslider h4{ 
font-family: 'Josefin Sans', sans-serif; 
font-weight: 400; 
font-size: 12px; 
margin: 10px auto 3px;
}

#itemslider h5{ 
font-family: 'Josefin Sans', sans-serif; 
font-weight: bold; 
font-size: 12px; 
margin: 3px auto 2px;
}

#itemslider h6{ 
font-family: 'Josefin Sans', sans-serif; 
font-weight: 300; 
font-size: 10px; 
margin: 2px auto 5px;
}

.badge { 
background: #b20c0c; 
position: absolute; 
height: 40px; 
width: 40px; 
border-radius: 50%; 
line-height: 31px; 
font-family: 'Josefin Sans', sans-serif; 
font-weight: 300; 
font-size: 14px; 
border: 2px solid #FFF; 
box-shadow: 0 0 0 1px #b20c0c; 
top: 5px; right: 25%;
}

#slider-control img{ 
padding-top: 60%; 
margin: 0 auto;
}

@media screen and (max-width: 992px){

#slider-control img { 
padding-top: 70px; 
margin: 0 auto;
}
}


.carousel-showmanymoveone .carousel-control { 
 width: 4%; 
background-image: none;
}

.carousel-showmanymoveone .carousel-control.left { 
margin-left: 5px;
}

.carousel-showmanymoveone .carousel-control.right { 
margin-right: 5px;
}

.carousel-showmanymoveone .cloneditem-1,.carousel-showmanymoveone .cloneditem-2,.carousel-showmanymoveone .cloneditem-3,.carousel-showmanymoveone .cloneditem-4,.carousel-showmanymoveone .cloneditem-5 { 
display: none;
}

@media all and (min-width: 768px) { 
.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active.left, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .prev {  left: -50%; } 
.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active.right, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .next {  left: 50%; } 
.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .left, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .prev.right, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active {  
left: 0; 
} 
 
.carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-1 {  
display: block; 
}
}

@media all and (min-width: 768px) and (transform-3d), all and (min-width: 768px) and (-webkit-transform-3d) { 
.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active.right, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.next {  
-webkit-transform: translate3d(50%, 0, 0);  
transform: translate3d(50%, 0, 0);  
left: 0; 
} 

.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active.left, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner> .item.prev {  
-webkit-transform: translate3d(-50%, 0, 0);  
transform: translate3d(-50%, 0, 0);  
left: 0; 
} 

.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.left, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.prev.right, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active {  
-webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);  
transform: translate3d(0, 0, 0);  
left: 0; 
}
}

@media all and (min-width: 992px) { 
.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active.left, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .prev {  
left: -16.666%; 
} 

.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active.right, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .next {  
left: 16.666%; 
} 

.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .left, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .prev.right, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active {  
left: 0; 
} 

.carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-2, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-3, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-4, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-5, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-6 {  
display: block; 
}
}

@media all and (min-width: 992px) and (transform-3d), all and (min-width: 992px) and (-webkit-transform-3d) { 
.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active.right, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.next {  
-webkit-transform: translate3d(16.666%, 0, 0);  
transform: translate3d(16.666%, 0, 0);  
left: 0; 
} 

.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active.left, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.prev {  
-webkit-transform: translate3d(-16.666%, 0, 0);  
transform: translate3d(-16.666%, 0, 0);  
left: 0; 
} 

.carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.left, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.prev.right, .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active {  
-webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);  
transform: translate3d(0, 0, 0);  
left: 0; 
}
} 
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap và Font awesome
 
 
 
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Bước 5: Tạo hiệu ứng Slide bằng JQUERY
 
Xem  demo Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web