Tất cả bài viết  |  Bootstrap

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel

Trong bài Học lập trình web này các Bạn sẽ được Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel cho website.

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
 

Flexible Bootstrap Carousel

Bước 2: Tạo cấu trúc CSS
body {	
	font-family: 'Roboto', sans-serif;	
	font-weight: 400;	
	background-color: #fff;	
}	

	h1 {	
	margin-top: 40px;	
	font-family: 'Caveat Brush', cursive;	
	font-size: 70px;	
	text-align: center;	
}	

	h2 {	
	margin-bottom: 25px;	
	max-width: 80%;	
	font-size: 32px;	
	font-weight: 500;	
}	

	.link {		margin-top: 40px;	}	
	p {		font-size: 20px;	}	

.left {		text-align: left;	}	
	.right {		text-align: right;	}	
	.center {		text-align: center;	}	

a {			} 
.carousel-example {		padding: 20px 0 50px 0;	} 	
	.carousel.flexible .items {		display: none;	}	

	#complicated-content-carousel .carousel-control {	
	position: absolute;	
	top: -20px;	
	right: 0;	
	left: auto;	
	bottom: auto;	
	width: 14px;	
	font-size: 25px;	
	color: #3c3c3c !important;	
	opacity: 1;	
}	

	#complicated-content-carousel .carousel-control.left,	#complicated-content-carousel .carousel-control.right {		background-image: none;	}	
	#complicated-content-carousel .carousel-control.left {		right: 35px;	}	
	#complicated-content-carousel .index {	
	position: absolute;	
	top: -70px;	
	right: 0;	
	font-size: 16px;	
	color: #3c3c3c;	
}	

	#complicated-content-carousel .flex-item {	
	position: relative;	
	display: inline-block;	
	width: 320px;	
	height: 380px;	
	padding: 16px 13px;	
	background-color: #f5f6f7;	
	border: 6px solid #f5f6f7;	
}	

	#complicated-content-carousel .flex-item:hover,	#complicated-content-carousel .flex-item:focus {	
	border: 6px solid #d2d4d5;	
	border-radius: 3px;	
}	

	.good-top {		height: 21px;	}	
	.good-top-left {	
	font-size: 16px;	
	color: #424242;	
	text-transform: uppercase;	
	line-height: 21px;	
}	

	.good-top-right {	
	height: 21px;	
	text-align: right;	
}	

	.choose-color div {	
	display: inline-block;	
	width: 21px;	
	height: 21px;	
	border-radius: 50%;	
	letter-spacing: 5px;	
	cursor: pointer;	
}	

	.choose-color .blue {		background-color: #165eb9;	}	
	.choose-color .yellow {		background-color: #ffe637;	}	
	.choose-color .black {		background-color: #535253;	}	
	.choose-color .grey {		background-color: #d3a7ac;	}	
	.choose-color .dark-blue {		background-color: #35374c;	}	
	.choose-color .dark-blue-women {		background-color: #192b5e;	}	
	.choose-color .light-blue-women {		background-color: #1682c4;	}	
	.good-top-left .fa {		position: relative;		top: 2px;		font-size: 21px;	}	
	.good-bottom {		height: 21px;	}	
	.good-bottom * {		margin-top: 0;		margin-bottom: 0;	}	
	.good-bottom-left a h4 {	
	font-size: 18px;	
	color: #3c3c3c;	
	text-transform: uppercase;	
	line-height: 21px;	
}	

	.good-bottom-right {	
	position: relative;	
	top: -1px;	
	font-size: 22px;	
	color: #424242;	
	text-transform: uppercase;	
	line-height: 21px;	
}	

	.good-top-left,	.good-bottom-left {	
	float: left;		text-align: left;	}	
	.good-top-right,	.good-bottom-right {	
	float: right;	
	text-align: right;	
}	

	.good-image {	
	height: 294px;	
	text-align: center;	
}	

	.good-image:before {	  
content: "";	  
display: inline-block;	  
height: 100%;	  
vertical-align: middle;	
}	

	.good-image img {	
	max-height: 240px;	
	vertical-align: middle;	
}	

	.size {		position: absolute;	
	padding: 0;	
	cursor: pointer;	
	transition: all .35s;	
}	

	.size.shown {	
	padding: 0 5px 5px 5px;	
	background-color: #fff;	
	border-radius: 2px;	
}	

	.size.shown .option:hover {		background-color: #f5f6f7;	}	
	.carousel-control {	
	width: 50px;	
	height: 50px;	
	top: 50%;	
	transform: translateY(-50%);	
	bottom: auto;	
	font-size: 30px;	
	text-align: center;	
	opacity: 1;	
}	

	a.carousel-control.left,	a.carousel-control.right {	
	background-image: none;	
	opacity: 1;	
	text-align: center;	
}	@media only screen and (max-width: 350px) {	
	#complicated-content-carousel .flex-item {			width: 300px;		}	
}	

@media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) {	
	#complicated-content-carousel .flex-item {			width: 300px;		}	}.carousel.flexible .items {	display: none;}

.carousel.flexible .carousel-inner .item-inner-container {	
display: -webkit-box;  
display: -ms-flexbox;	
display: flex;	
flex-wrap: nowrap;	
-webkit-box-pack: justify;     
-ms-flex-pack: justify;	
justify-content: space-between;	
flex-grow: 0;	
flex-shrink: 0;
}


.carousel.flexible .carousel-inner .item .item-inner {	padding: 0 10px;}

.carousel.flexible .carousel-inner .item .item-inner:first-of-type {	padding-left: 0;}

.carousel.flexible .carousel-inner .item .item-inner:last-of-type {	padding-right: 0;} 
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap và Font awesome
 
 
 
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Bước 5: Tạo hiệu ứng Slide bằng JQUERY
 
Xem  demo Tải Code Chat với hocwebgiare.com
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Panel Fullscreen Toggle Học lập trình web