Tất cả bài viết  |  Bootstrap

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Cách tạo menu thông tin cá nhân bằng Bootstrap

Trong bài học thiết kế web này các Bạn sẽ được Hướng dẫn Cách tạo menu thông tin cá nhân bằng Bootstrap

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
  
Bước 2: Định dạng CSS cho menu
 

.navbar-wrapper {	
position: absolute;	
top: 0;	
left: 0;	
right: 0;	
z-index: 20;	
margin-top: 0px;
}

.navbar-wrapper .container {	
padding-left: 0;	
padding-right: 0;
}

.navbar-wrapper .navbar {	
padding-left: 15px;	
padding-right: 15px;
}

.navbar-content {	
width:320px;	
padding: 15px;	
padding-bottom:0px;
}

.navbar-content:before, .navbar-content:after {	
display: table;	
content: "";	
line-height: 0;
}

.navbar-nav.navbar-right:last-child {	
margin-right: 15px !important;
}

.navbar-footer {	
background-color:#DDD;
}

.navbar-footer-content {	
padding:15px 15px 15px 15px;
}

.dropdown-menu {	
padding: 0px;	
overflow: hidden;
}
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap và Font awesome
 
  
  
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Xem  demo Tải Code Đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để được xem các bài học mới nhất
Bạn có thể quan tâm

Tổng hợp các bài học hay về kỹ thuật thiết kế giao diện web với Fireworks Học lập trình web

Tổng hợp các bài học hay về lập trình hướng đối tượng PHP cơ bản Học lập trình web

Tổng hợp các bài học hay về lập trình bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ScrollSpy (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ScrollSpy (Phần 1) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Javascript Modal (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Javascript Modal (Phần 1) Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Tooltip trong Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap (Phần 2) Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap (Phần 1) Học lập trình web